De financiële sector is verantwoordelijk voor het beheren van het geld dat in de economie circuleert. Daarom is het essentieel dat financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen om het stelsel te beschermen tegen financiële criminaliteit. Een van de manieren waarop dit kan worden gedaan, is door ongebruikelijke transacties op te monitoren en te melden.

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Om te begrijpen wat ongebruikelijke transacties zijn, is het belangrijk om te begrijpen wat een transactie precies is. Een transactie is een financieel akkoord tussen twee of meer partijen waarbij goederen of diensten worden verkocht of gekocht. In het geval van een financiële transactie worden financiële middelen tussen de partijen verplaatst.

Een ongebruikelijke transactie is een transactie die niet past bij de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten en financiële doelstellingen van een klant. Dit kan bijvoorbeeld een transactie zijn die veel groter is dan normaal voor een bepaalde klant, of een transactie die niet verband houdt met de bedrijfstak waarin de klant actief is. In sommige gevallen kan ook een transactie die op het eerste gezicht normaal lijkt, worden beschouwd als ongebruikelijk als deze niet past bij de gebruikelijke activiteiten van de klant.


Hoe ongebruikelijke transacties te melden?

Financiële instellingen worden verplicht door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om ongebruikelijke transacties te melden. Om dit te doen, moeten de instellingen een systeem van interne controles uitvoeren dat specifieke transacties kan detecteren die afwijken van de gebruikelijke transactie patroon van de klant.

Deze interne controles moeten ook in staat zijn om transacties te identificeren die mogelijk verband houden met witwassen van geld, terrorismefinanciering of andere financiële criminaliteit.

Als financiële instellingen vermoeden dat een transactie een mogelijke overtreding van de financiële wetgeving inhoudt, moeten ze deze transacties melden bij de betreffende autoriteiten (FIU). Deze meldingen kunnen worden gedaan via een speciale melding centrale of via directe meldingen aan de financiële toezichthouder. Financiële instellingen zijn ook verplicht om hun interne controlesystemen te updaten met de meest recente informatie over ongebruikelijke transacties.


Gevaren voor de privacy

Hoewel meldingen van ongebruikelijke transacties een belangrijk instrument zijn om het financiële stelsel te beschermen tegen financiële criminaliteit, kunnen deze meldingen ook bedreigend zijn voor de privacy van klanten. Doordat financiële instellingen meldingen moeten doen over verdachte transacties, kunnen ze veel informatie verzamelen over de financiële transacties van klanten. Deze informatie kan worden gebruikt om klanten te profileren en hun financiële activiteiten te monitoren.

Om de privacy van klanten te beschermen, hebben financiële instellingen verschillende maatregelen getroffen. Ze moeten bijvoorbeeld persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ze moeten ook toegang tot persoonlijke gegevens beperken tot personen die zij aanwijzen als verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.


Conclusie

Het melden van ongebruikelijke transacties is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen financiële criminaliteit. Door ongebruikelijke transacties te melden, kunnen financiële instellingen het financiële stelsel beschermen tegen illegale activiteiten.

Hoewel meldingen van ongebruikelijke transacties nuttig kunnen zijn, kunnen ze ook bedreigend zijn voor de privacy van klanten. Daarom is het belangrijk dat financiële instellingen de juiste maatregelen treffen om de privacy van hun klanten te beschermen.


Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant