Uitspraak: ICS niet aansprakelijk voor beleggingsverlies binaire opties

Meneer A heeft sinds november 2005 een creditcard bij betaaldienstverlener ICS. Met deze creditcard maakt hij in de periode van juni 2017 tot en met april 2018 een bedrag van €14.500 over naar handelsplatform X. Op dit handelsplatform handelt A in binaire opties. Wanneer handelsplatform X offline gaat doet meneer A op 21 april 2018 aangifte van fraude bij de politie. Daarnaast heeft meneer A in februari 2018 een rekening geopend bij handelsplatform Y. Ook op dit platform handelt hij in binaire opties. Tussen februari 2018 en mei 2018 boekt A in totaal €8.814 over naar zijn rekening bij handelsplatform Y. Wanneer hij op 28 mei 2018 opnieuw geld wil overmaken naar Y krijgt hij bericht van ICS. Er kan geen geld meer worden overgemaakt naar handelsplatform Y omdat de rekening van het platform niet langer beschikbaar is. Meneer A doet diezelfde dag aangifte van fraude bij de politie.

ICS zou haar zorgplicht hebben geschonden

Meneer A dient een klacht in tegen betaaldienstverlener ICS bij de Geschillencommissie van het Kifid. Met de klacht vordert hij een bedrag van €23.564 van ICS. Volgens meneer A heeft hij recht op dit bedrag omdat ICS de betalingen naar handelsplatformen X en Y had moeten tegenhouden. Het valt onder de zorgplicht van ICS om te onderzoeken of een handelsplatform betrouwbaar is, aldus meneer A. Het zou sinds 27 april 2017 bij de AFM bekend zijn geweest dat handelsplatform X niet betrouw was. ICS had op deze berichtgeving moeten handelen en hem moeten waarschuwen. Meneer A doet ook een beroep op teruggave door ICS van het door hem aan handelsplatformen X en Y betaalde bedragen. Hij stelt hier recht op te hebben op grond van de Chargeback Guide van 1 mei 2018.

ICS heeft een generieke zorgplicht in haar rol als betaaldienstverlener

In zijn klacht beroept meneer A zich op een zorgplicht schending door ICS. De Geschillencommissie van het Kifid overweegt dat ICS als bank een maatschappelijke functie heeft. Die maatschappelijke functie maakt dat ICS een bijzondere zorgplicht heeft tegenover de cliënten waarmee zij een contractuele relatie heeft. Die bijzondere zorgplicht strekt mede tot bescherming tegen lichtvaardigheid en gebrek aan kunde van cliënten. In dit specifieke geval heeft meneer A de transacties zelf welbewust geïnitieerd en geautoriseerd. ICS was vervolgens verplicht om de betaalopdrachten van meneer A uit te voeren. ICS trad hierin slechts op als betaaldienstverlener. Het Kifid overweegt dat op de rol van betaaldienstverlener geen specifieke zorgplichten van toepassing zijn. In dit geval geldt dus enkel de generieke zorgplicht. Deze generieke zorgplicht brengt mee dat ICS rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen van haar cliënten.

Welke verplichtingen had ICS?

De Geschillencommissie van het Kifid heeft vastgesteld dat op ICS een generieke zorgplicht rust. Vervolgens moet het Kifid de vraag beantwoorden of ICS nader onderzoek had moeten verrichten naar de transacties van meneer A. Het Kifid is van oordeel dat deze vraag ontkennend beantwoord dient te worden. ICS trad enkel op als betaaldienstverlener. Voor ICS was enkel zichtbaar dat meneer A betalingen verrichtte aan buitenlandse rekeningen. Dat meneer A de intentie had om te beleggen in binaire opties was voor ICS onbekend. De transacties gaven voor ICS geen enkele aanleiding om te vermoeden dat meneer A deze intenties had. Nu ICS geen wetenschap had van de intenties van meneer A om te beleggen in binaire opties was er voor ICS geen enkele aanleiding om nader onderzoek te verrichten. In de tweede plaats vraagt het Kifid zich af of ICS had moeten handelen op de waarschuwingen die de AFM heeft gepubliceerd over de betrouwbaarheid van handelsplatform X. Op 27 april 2017 heeft de AFM op haar website gemeld dat handelsplatform X niet over een vergunning beschikte. Het Kifid is van oordeel dat ICS op basis van deze mededeling geen verplichting had om de transacties van meneer A te onderzoeken. Mede gelet op het feit dat ICS geen wetenschap had van de intenties van meneer A had zij hem ook niet hoeven waarschuwen. Het Kifid voegt daaraan toe dat ICS in haar rol als betaaldienstverlener niet op de hoogte hoeft te zijn van waarschuwingen van de AFM over beleggingsinstellingen.

Chargeback Guide niet van toepassing

In zijn klacht heeft meneer A gesteld dat hij recht heeft op terugbetaling op grond van de door Mastercard uitgegeven Chargeback Guide van 1 mei 2018. ICS heeft toegelicht dat deze overeenkomst enkel geldt tussen Mastercard en ICS. In de overeenkomst is geen beding ten behoeve van derden opgenomen. Het Kifid komt daardoor tot de conclusie dat meneer A zich niet op bepalingen uit deze overeenkomst kan beroepen. De Geschillencommissie van het Kifid komt daarmee tot de conclusie dat de klacht van meneer A niet kan slagen. De vordering van meneer A wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant