Uitspraak: Onterechte opname in het IVR/EVR

Crédit Agricole heeft ten onrechte de eigenaar van een belastingadvies- en boekhoudkantoor opgenomen in een frauderegister voor het vervalsen van een salarisspecificatie. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam beoordeeld.

Opmerkelijkheden

Er zijn wel wat opmerkelijkheden aan het licht gekomen. Volgens een onderzoek zou de ondernemer in 2020 een negentienjarige vrouw hebben aangenomen als hoofd van de bedrijfsadministratie. Ze zouden een salaris hebben afgesproken van ongeveer € 5.000 bruto per maand. Kort na de aanstelling zou de vrouw een lening hebben aangevraagd van € 45.000 bij een dochteronderneming van Crédit Agricole. Haar salaris werd eind mei betaald, maar dezelfde dag nog teruggestort op de rekening van haar werkgever.

Vals loondienstverband

Crédit Agricole had vraagtekens bij de salarisspecificaties van de jonge dame. De bank vroeg aan de ondernemer of de aanvraagster wel degelijk hoofd administratie zou zijn. De bank stelt; ‘Gezien de leeftijd van deze dame t.o.v. het inkomen willen wij dit nog graag even door u bevestigd hebben.’

Deze bevestiging blijft uit en in juli meldt Crédit Agricole dat de persoonsgegevens van de boekhouder voor de duur van acht jaar zijn opgenomen in het Incidentenregister (IR) en het Externe Verwijzingsregister (EVR), waarin financieel dienstverleners frauderisico’s signaleren. De geldgever is er namelijk achter gekomen dat het salaris van mei meteen is teruggestort. ‘Verder onderzoek heeft uitgewezen dat mevrouw in de periode 01-01-2020 t/m heden geen enkele salarisbetaling van u heeft mogen ontvangen.’ Crédit Agricole houdt de ondernemer mede aansprakelijk voor het creëren van een vals loondienstverband om de lening te kunnen regelen. Er wordt zelfs aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.

Uit een nader onderzoek van de politie blijkt dat de medewerkster een aantal dagen heeft proefgedraaid. Ze vond de afstand tussen werk en huis te groot en dat was de reden van haar vroegtijdige vertrek. De ondernemer voert verder aan; ‘Vanwege de privacywetgeving heb ik de gegevens van haar vernietigd mede omdat de loondienst verhouding niet door is gegaan.’

Bijna een jaar later hoort de boekhouder van de Rabobank dat hij in de frauderegisters is opgenomen. Voor de rechter eist hij dat die registratie ongedaan wordt gemaakt.

Zwaardere verdenking nodig

De rechter stelt vast dat er een vervalste salarisstrook is aangeleverd en dat is valsheid in geschrifte en poging tot oplichting. Maar om in de frauderegisters geboekt te worden, is meer nodig dan de enkele verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit. ‘De vastgestelde gedragingen moeten een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld opleveren, in die zin dat de te verwerken strafrechtelijke persoonsgegevens in voldoende mate moeten vaststaan.’

Betrokkenheid moeilijk vast te stellen

De ondernemer licht toe dat hij de werknemer goed kent uit persoonlijke sfeer en zij vanwege haar Afghaanse roots geschikt is voor deze functie, omdat het bedrijf is gevestigd in een gebied waar veel Afghanen wonen. .

Volgens de ondernemer is het niet vreemd dat er een rond salaris is overlegd. ‘Het gebeurt vaker dat gerekend wordt vanuit een nettobedrag. Dan weet de werknemer waar hij aan toe is.’ De boekhouder geeft ook aan dat hij er op internet achter is gekomen dat de ex-medewerkster en haar man beroepsoplichters zijn. Hij verdenkt hen ervan dat zij de frauduleuze kredietaanvraag zorgvuldig hebben voorbereid.

Er kan dus niet worden vastgesteld dat de boekhouder persoonlijk betrokken was bij de kredietaanvraag. Er was daarom onvoldoende grond bestond voor opneming van zijn gegevens in de registers.

Lees de gehele uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant