Uitspraak: Geen wettelijke grondslag voor eHerkenning

De belastingrechter heeft geoordeeld dat een besloten vennootschap over maart 2020 geen loonheffing hoeft te betalen. De B.V. zou geen aangifte kunnen doen, omdat zij geen eHerkenning zouden hebben.

Loonheffing

Een besloten vennootschap uit het Gooi doet elk jaar aangifte voor de loonheffing. Tot en met 2019 logt zij hiervoor in op de website van de Belastingdienst. Vanaf 2020 kan dit niet meer voor de loonheffing. Om aangifte loonheffing te kunnen doen, moet zij bij een commerciële partij het inlogmiddel eHerkenning aanschaffen.

eHerkenning

Om belastingaangifte te kunnen doen, moet er een eHerkenning worden afgeschaft. Een eHerkenning regelt de herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Ook wel een digitale handtekening.

De besloten vennootschap had geen interesse om de eHerkenning aan te schaffen en was van mening dat de Belastingdienst dit ook niet kan verplichten. De B.V. wil uit principe niet betalen voor het doen van aangifte.

Naheffingsaanslag vernietigd.

De belastingrechter is het met de belastingplichtige eens. De Belastingdienst kan geen naheffingsaanslag opleggen, omdat de besloten vennootschap wel aangifte wil doen, maar dit niet kan door het ontbreken van een wettelijke grondslag voor het verplicht stellen van eHerkenning.

De rechtbank is het met partijen eens dat de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke basis kan bieden, mits de verplichte aanschaf van eHerkenning voor het doen van een aangifte bij wet wordt voorgeschreven. Omdat deze wet ontbreekt, is de vraag of de bevoegdheid van de Staatssecretaris van Financiën om belastingplichtigen te verplichten eHerkenning aan te schaffen bij een commerciële partij uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen voortvloeit.

De rechtbank constateert dat er geen wettelijke basis voor de betalingsverplichting bestaat en concludeert daaruit dat de ministeriële regeling uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen geen rechtsgrond kan bieden. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant