Uitspraak: Terechte opname externe registers

De persoonsgegevens van de consument zijn door de ABN AMRO bank opgenomen in de interne en externe registers voor de duur van 8 jaar. Ook is zijn bancaire relatie opgezegd. De bank heeft sterk bewijs dat de consument is gebruikt als geldezel. De consument heeft een klacht gestuurd naar het Financiële Klachteninstituut Kifid.

Aanleiding

De consument houdt een betaalrekening aan bij de ABN AMRO.

In de avond van 10 april 2020 heeft de bank bericht ontvangen van de bank van het slachtoffer van WhatsApp-fraude dat de bankrekening van de consument is opgegeven als begunstigde rekening. De bank van het slachtoffer heeft de overboeking tegengehouden en het slachtoffer heeft aangifte gedaan van oplichting. Naar aanleiding van dit bericht heeft de bank de rekening en de betaalpas van de consument geblokkeerd.

Vlak daarna is getracht geld van de rekening op te nemen bij een geldautomaat in Amsterdam met gebruikmaking van de betaalpas en het intoetsen van de juiste pincode. Dit kon door de blokkade geen doorgang vinden.

Op 14 juli 2020 heeft de bank de consument bericht dat ze hem verdenkt van fraude en zijn gegevens zal opnemen in het Interne Verwijzingsregister (IVR), het Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister (EVR) voor de duur van 8 jaar. De bank heeft tevens de bancaire relatie beëindigd. Voor de consument is een basisbetaalrekening geopend.

De Klacht

De consument vordert dat zijn gegevens uit de interne en externe registers worden verwijderd dan wel de registratieduur wordt verkort dat de bancaire relatie wordt hersteld en zijn proceskosten worden vergoed.

De consument heeft geprotesteerd tegen de handelwijze van de bank en iedere betrokkenheid bij fraude ontkent.

Beoordeling

De limieten van de betaalpas zijn op de dag dat de WhatsApp-fraude heeft plaatsgevonden verhoogd naar € 10.000,- via het mobiel bankieren van de consument. Er is daarna met de pas betaald bij een tankstation welke transactie door de consument niet is betwist. Ook is er een nieuwe telefoon aan de betaalrekening gekoppeld waarvan consument op zijn telefoon een alert heeft ontvangen. De overboeking door het slachtoffer is tegengehouden door de bank van het slachtoffer en de rekening is geblokkeerd voordat het geld op de rekening opgenomen kon worden. Hier is wel een poging toe gedaan vlak na de blokkade met gebruik van de pas en de juiste pincode bij een geldautomaat in Amsterdam.

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument niets naar voren gebracht dat zijn betrokkenheid bij de fraude kan ontzenuwen. De gebeurtenissen passen binnen de modus operandi van fraudeurs en geldezels. Van dit laatste gaat de commissie ook uit, nu de consument niet heeft kunnen ontkrachten dat hij op enige wijze bij de fraude betrokken is geweest.

Alhoewel de commissie begrijpt dat met name aan de externe registratie voor de consument nadelige gevolgen kleven, is zij van oordeel dat de bank een groot belang heeft bij het opnemen van zijn gegevens in de registers. De consument heeft onvoldoende aangevoerd om tot een verkorting van de registratieduur te komen.

Beslissing

In deze mondelinge uitspraak oordeelt de commissie dat niet is komen vast te staan dat de bank op onjuiste gronden tot de registratie van de persoonsgegevens van de consument is overgegaan voor de duur van 8 jaar en de bancaire relatie heeft beëindigd. De vordering van de consument dient te worden afgewezen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR/EVR of andere verwijzingsregisters? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant