Uitspraak: Accountant heeft ondeugdelijk rapport opgesteld

Een accountantskantoor had een rapport opgesteld voor de curator. De tuchtrechter had de accountant veroordeeld omdat sprake was van een ondeugdelijk rapport. Drie partijen hebben vervolgens een kort geding aangespannen tegen een accountantskantoor en de registeraccountants. In de procedure werd gesteld dat onrechtmatig was gehandeld en daarvoor een schadevergoeding moest worden betaald. De voorzieningenrechter kon zich niet vinden in de stelling van de drie partijen.

In het rapport is vermeld dat het rapport alleen diende voor gebruik door de curator en dat het niet zonder toestemming aan derden mocht worden verstrekt. Toch blijkt niet dat sprake is van een persoonsgericht onderzoek. Daarom moest hoor en wederhoor worden toegepast. De curator beweerd dat de accountants wisten dat het rapport in een gerechtelijke procedure zou worden gebruikt en daarmee ook is ingestemd. De rechter vindt het een wankele basis om tot een veroordeling te komen.

Wel is de rechter van mening dat enige discussie kan ontstaan over de inhoud en kwaliteit van het rapport. De accountants stellen dat zijn slechts de beschikking hadden over een beperkte hoeveelheid informatie. Er is door de accountants gemotiveerd verweer gevoerd. Er is voldoende grond om aan eisers een deel van de schade toe te rekenen nu sprake is van eigen schuld.

De rechter komt tot het oordeel dat een veroordeling door de kamer wegens gebrek aan hoor en wederhoor in het rapport an sich niet voldoende is om middels een kort geding een schadevergoeding toe te kennen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u meer weten over de zorgplicht van de accountant? Financieel Recht Advocaten biedt u graag deskundig juridisch advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant