Uitspraak: Alleen niet-toegestane betalingstransacties komen voor rekening van de bank

Consument is van menig dat zij is opgelicht door een slotenmaker. Deze slotenmaker zou een te hoog bedrag in rekening hebben gebracht. Consument heeft middels een overboeking een bedrag van 1.155 euro overgemaakt naar de slotenmaker. Binnen een week wordt via de alarmlijn van de Bank een melding gemaakt van oplichting door de slotenmaker. Ook heeft consument aangifte gedaan bij de politie.

Consument stelt de bank aansprakelijk voor het bedrag dat teveel zou zijn betaald aan de slotenmaker. Het gaat om een bedrag van bijna 1.000 euro. Consument stelt dat de bank is tekortgeschoten in haar verplichtingen. Zij heeft namelijk onvoldoende onderzoek gedaan naar de slotenmaker. De slotenmaker heeft gebruik gemaakt van een bankrekening bij de bank om criminele activiteiten uit te voeren.

Uit de artikelen 7:529 lid 1 en lid 2 BW valt op te maken dat de verliezen die voortvloeien uit niet-toegestane betalingstransacties voor rekening van de bank komen, tenzij sprake is fraude, opzettelijk handelen of grove nalatigheid aan de zijde van consument. Van een niet-toegestane betalingstransactie is sprake als consument niet heeft ingestemd met de transactie. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Daarnaast heeft de bank een grondige screening en monitoring uitgevoerd. Daaruit zijn geen bijzonderheden gebleken. De commissie oordeelde dat niet is gebleken dat sprake was van omstandigheden waaruit de bank maatregelen had moeten nemen. De vordering wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant