Uitspraak: International Card Services hoeft schade uit fraude niet te betalen

De Geschillencommissie van het KiFiD heeft op basis van de stellingen van consument en International Card Services (ICS) beoordeeld dat ICS geen schadevergoeding hoeft te betalen. De vordering van een consument tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Aanleiding

Consument heeft een creditcard van ICS in 2015 verkregen. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. In die voorwaarden staat dat de Card persoonlijk is en dat de persoon zelf verantwoordelijk is en de Card op een zorgvuldige en veilige plek moet worden bewaard. De pincode wordt gekozen of automatisch toegekend. De pincode is persoonlijk en mag alleen door de Cardhouder worden gebruikt. Wanneer sprake is van (een verdenking van) verlies, diefstal en/of misbruik van de Card moet zo snel mogelijk een melding worden gemaakt.

Wanneer u een pincode intoetst of een handtekening zet, stemt u in met de betaling en/of geldopname. Als u het niet eens bent met een betaling en/of geldopname, kan dit worden betwist. Dit moet wel zo snel mogelijk gebeuren, maar ten minste binnen 13 maanden. Na verloop van 13 maanden kunnen alleen nog (reken)fouten worden hersteld. Een betaling en/of geldopname kan niet worden betwist met als reden dat de Card is gestolen of verloren is of als er misbruik is gemaakt van de Card.

In januari 2019 is tweemaal een bedrag overgeboekt van de creditcard naar online brokers. Het gaat om een totale waarde van 4.250 euro. de consument stelt dat hij dit niet zelf heeft gedaan en dat sprake is van fraude. Een derde zou hem hebben overgehaald toegang tot zijn computer te verschaffen en de gegevens van de creditcard te geven. Hierdoor was de derde in staat de overboekingen te verrichten.

De klacht

De consument wil de schade van 4.250 euro verhalen op ICS. ICS heeft echter het verzoek afgewezen. Partijen zijn niet tot een oplossing gekomen. De consument heeft besloten de klacht aan het Kifid voor te leggen.

Aan de klacht legt de consument ten grondslag dat ICS haar zorgplicht heeft geschonden, door de schadevergoeding te weigeren. De consument geeft aan dat sprake is van grootschalige fraude en dat hij daardoor schade heeft opgelopen. De consument zou zijn overgehaald om de ‘remote-control app’ te gebruiken. De consument geeft aan zeker te weten dat zijn geld niet daadwerkelijk is belegd en dat ICS een chargeback had moeten uitvoeren.

Beoordeling

Het staat niet ter discussie dat de consument slachtoffer is geworden van fraude en daardoor schade heeft geleden. Wel is onenigheid ontstaan over de schade, namelijk wie deze dient te vergoeden.

ICS heeft gemotiveerd verweerd dat de consument de vertrouwelijke gegevens van de Card zelf aan de fraudeur heeft verstrekt. Daardoor heeft de consument in strijd met de algemene voorwaarden gehandeld. Door de gegevens aan de fraudeur te verstrekken, heeft de consument ingestemd met de transacties. Ook is ICS geen partij bij de overeenkomst. De Chargeback Guide geldt alleen tussen International Card Services en Visa, waardoor de consument zich hier niet op kan beroepen. De consument heeft de klacht ook een hele tijd later kenbaar gemaakt. Niet is gebleken dat aangifte is gedaan van de fraude. ICS had enkel zicht in de overboekingen van de consument, wat geen aanleiding vormde om de transacties te onderzoeken. De commissie komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is. De vordering wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant