Uitspraak: Coffeeshophouder wordt bankrelatie geweigerd

X heeft een coffeeshop. De coffeeshop beschikt over een vergunning voor het verkopen van softdrugs. Alle inkomende en uitgaande betalingen worden contant verricht. De coffeeshop is voornemens bij de Rabobank een zakelijke bankrekening te openen. De bank heeft dit verzoek tweemaal afgewezen. In 2018 wordt wederom een verzoek ingediend. De bank heeft aangegeven het verzoek in behandeling te nemen, maar dat aanvullende informatie moet worden verstrekt.

Op enig moment heeft een gesprek plaatsgevonden tussen X en de bank, waarin X aangeeft een bedrag van 600.000 euro te willen storten. Het betreft contant geld. De bank geeft aan dat een zakelijke rekening kan worden verstrekt, als X kan aantonen waar de bedragen vandaan komen.

X heeft stukken overlegd over de jaren 2016, 2017 en 2018. De bank heeft de stukken bekeken en geconstateerd dat er inconsistenties bestaan tussen het vermogen en de opgave van vermogen. De bank stelt vast dat bij de Belastingdienst en bij haarzelf een onjuiste opgave is gedaan van het contant vermogen.

Naar aanleiding van bovenstaande, heeft de bank een zakelijke rekening wederom geweigerd. Daaraan legt de bank ten grondslag dat de cliënt de herkomst van een grote hoeveelheid contant geld niet kan aantonen. De Rabobank wil niet het risico nemen dat zij meewerkt aan witwassen. Er is geen vertrouwen om een zakelijke bankrelatie aan te gaan.

Vordering

X is een kort geding gestart en vordert dat de bank aan hem een zakelijke bankrelatie moet verstrekken om zijn coffeeshop te kunnen runnen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. X besluit in hoger beroep te gaan.

Oordeel

Een bank moet zich houden aan hetgeen is bepaald in de Wwft. Zo is de bank gehouden om een cliëntonderzoek te verrichten. Met het onderzoek moet zicht komen in de cliënt zelf, het doel en de beoogde aard van de voorgenomen zakelijke relatie en de risico’s die daaraan zijn verbonden. De cliënt is gehouden om inzicht te geven in de herkomst van middelen. Indien het onderzoek leidt tot een negatief resultaat, dan mag geen relatie worden aangegaan.

Er zou een bedrag van 600.000 euro contant worden gestort door X namens de coffeeshop. De Rabobank had een terechte reden om het verzoek van de coffeeshop af te wijzen. Door de inconsistenties en door het niet verkrijgen van een compleet beeld van de herkomst van de gelden, had de bank goede gronden om geen zakelijke relatie aan te gaan. De vorderingen in hoger beroep worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant