Uitspraak: Consument is het niet eens met gewijzigd opnamebeleid geldverstrekker

Consument heeft in 2011 een hypothecaire geldlening bij de geldverstrekker afgesloten. Het betreft een zogenoemde krediethypotheek: een aflossingsvrije lening waarbij op ieder moment geld kan worden opgenomen tot aan de opnamelimiet.

Op 3 april 2020 heeft de geldverstrekker Consument laten weten dat zij het opnamebeleid wijzigt. Voordat de geldverstrekker een opnameverzoek uitvoert, gaat zij nu eerst na of de nieuwe maandtermijn past binnen de door de overheid gestelde normen.

Consument is het niet eens met het gewijzigde opnamebeleid en heeft een klacht ingediend.

De klacht en vordering

Consument vindt het niet terecht dat de geldverstrekker het opnamebeleid gewijzigd heeft. Hij stelt dat de wettelijke basis voor het gewijzigde beleid ontbreekt. De geldverstrekker baseert haar beleid namelijk op 4:34 Wft, terwijl dit artikel volgens Consument niet ziet op de opnames binnen de opnamelimiet. Verder wijst de consument erop dat hij een kredietovereenkomst gesloten heeft waarbij hij (binnen de opnamelimiet) vrijelijk opnames kan doen. Door het opnamebeleid aan te passen, wordt de overeenkomst opengebroken. De consument is het hier niet mee eens en vordert daarom dat de geldverstrekker hem een financiële compensatie biedt.

De beoordeling

De commissie is van oordeel dat het in deze zaak niet gaat om een wijziging van de overeenkomst, maar om een wijziging van het opnamebeleid. De vraag die centraal staat is dan ook of de geldverstrekker haar opnamebeleid mocht wijzigen.

Het opnamebeleid valt onder de beleidsvrijheid van de geldverstrekker, zo overweegt de commissie. Dit betekent dat de geldverstrekker haar opnamebeleid mag wijzigen, tenzij de wijziging onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid & billijkheid.

In eerdere uitspraken van het Kifid is geoordeeld dat de wijziging van het opnamebeleid niet onaanvaardbaar is. De geldverstrekker heeft namelijk te maken met een zorgplicht om te waken tegen overkreditering. De commissie overweegt dat er steeds meer aandacht is voor overkreditering en dat er in dat kader steeds meer van kredietverstrekkers wordt verwacht. In dat kader is het alleszins begrijpelijk dat de geldverstrekker voortaan wil toetsen of ook opnames binnen de overeengekomen opnamelimiet wel verantwoord zijn, aldus de commissie.

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant