Uitspraak: Hypotheekakte nietig omdat er geen titel aan te grondslag ligt

De bank heeft met A een leningsovereenkomst gesloten. X, Y en Z hebben derdenzekerheid verstrekt voor middel van een derdenhypotheek. Op enig moment is A zijn verplichtingen niet nagekomen. De bank is overgegaan tot veiling.

X, Y en Z worden veroordeeld hoofdelijk over te gaan tot betaling aan de bank. Het gaat om het maximumbedrag waarvoor zij een hypotheek hebben verstrekt. Ook wordt voor recht verklaard dat de bank over mag gaan tot veiling. X, Y en Z zijn het niet eens met dit oordeel en besluiten in hoger beroep te gaan.

Hoger beroep

In hoger beroep hebben X, Y en Z aangevoerd dat de hypotheekakten niet geldig zouden zijn. Er zou geen geldige titel aan ten grondslag liggen in de zin van artikel 3:89 lid 2 BW. Volgens het hof blijkt voldoende duidelijk dat het hypotheekrecht is gevestigd als zekerheid voor de bank ten aanzien van verschuldigde betalingen van A.

X, Y en Z hebben aangevoerd dat de afspraak schriftelijk had moeten worden aangegaan om van een geldige titel te kunnen spreken. Het hof heeft hierover geoordeeld dat hiervoor geen grondslag in de wet te vinden is. Het hof heeft zich niet uitgelaten over de vraag of is voldaan aan de vereiste of de titel nauwkeurig in de akte is omschreven (zoals in lid 3 van artikel 3:89 BW). Een mogelijk verzuim leidt er niet toe dat de vestiging van het recht ongeldig is of zal worden vernietigd.

Ten aanzien van één van de akten zou Z niet rechtsgeldig zijn vertegenwoordigd. Daarbij wordt verwezen naar notulen van een bestuursvergadering van Z. Uit de notulen valt op te maken dat het bedrijf geen enkele verplichting zal erkennen die namens het bedrijf zou zijn gedaan zonder dat deze schriftelijk zijn vastgelegd en door alle bestuurders zijn aangegaan.

X, Y en Z zijn door het verstrekken van de zekerheden echter geen medeschuldenaars geworden. Zij kunnen niet tot betaling worden veroordeeld. X, Y en Z kunnen een veiling voorkomen door over te gaan op betaling aan de bank. Het is slechts een bevoegdheid en geen verplichting.

De beperking die in de notulen is opgenomen, heeft interne werking. Ook sluit de beperking in de notulen niet uit dat sprake was van bevoegde vertegenwoordiging. In de statuten van Z staat geen bevoegdheidsbeperking opgenomen. Daarom kan die grief niet slagen. Het hof heeft het bestreden vonnis bevestigd. De bank mag overgaan tot veiling. X,Y en Z kunnen niet gehouden worden te betalen. Voor dat deel wordt het vonnis vernietigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over uw hypotheek, restschuld, het verhogen van opslagen of rente? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag graag.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant