Uitspraak: ING hoeft bankrelatie met seksclub niet voort te zetten

Sinds 1994 exploiteren eisers een seksclub. Eisers hebben een bankrelatie met ING, met een overeenkomst ‘verpakt afstorten’. In 2016 komt de club negatief in het nieuws omtrent een politie-inval. Het pand, lockers en auto’s van bezoekers worden doorzocht. Hierbij worden onder andere drugs, contante gelden en een stiletto gevonden.

Begin 2017 is ING tot beëindiging van de bankrelaties met eisers overgegaan. Er zou veelvoudig met contant geld worden betaald. ING heeft daarnaast ook vernomen dat een van de eisers wordt verdacht van witwassen en vrouwenhandel. In april 2017 doet ING mededeling van het beëindigen van de bankrelatie wegens het gebrek aan vertrouwen.

Mogelijkheid een andere bank te vinden

Eisers willen de bankrelatie voortzetten, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. Een groter belang komt toe aan het voorkomen van witwassen dan aan het bieden van anonimiteit aan bezoekers van de club. Het Hof vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter, nu eisers tot 1 januari 2018 de mogelijkheid moeten hebben een andere bank te zoeken en moeten kunnen blijven beschikken over één bankrekening voor girale betalingen.

Vervolging OM

Het OM heef in november 2017 laten weten over te gaan tot vervolging van eisers voor witwassen en voor valsheid in geschrifte nu de boekhouding niet correspondeert met de werkelijke omzet. Na het vonnis van het Hof zegt ING de relatie op per 1 januari 2018. Eisers vorderen wederom een voortzetting van de bankrelatie met ING. De vordering wordt afgewezen nu eisers onvoldoende maatregelen hebben genomen om het risico voor ING te minderen en tevens onvoldoende inspanning hebben geleverd om een bankrelatie aan te gaan bij een andere bank. In Hoger beroep wordt een iets langere termijn gegeven aan eisers om zich te kunnen voorbereiden op de beëindiging. De termijn is 16 februari 2018.

Het OM heeft in juni 2018 een schikking getroffen met eisers voor het driemaal bedrijfsmatig wisselen van contant geld zonder bezit van een vergunning. Verdere vervolging is geseponeerd. Per februari 2019 is het pand alsnog voor de duur van één jaar gesloten.

Buitencontractuele zorgplicht

ING kondigt aan dat zij over gaat tot afwikkeling van alle betrokken rekeningen. Eisers vorderen wederom een voortzetting van de bankrekening. Dit keer in een kort geding. Dit keer stellen de eisers dat ING haar verplichtingen niet is nagekomen, omtrent de buitencontractuele zorgplicht die de maatschappelijke positie van de bank met zich mee brengt.

De voorzieningenrechter erkent dat banken een bijzondere zorgplicht hebben in het kader van haar maatschappelijke functie. Dit geldt ook ten opzichte van derden. Hoe ver deze zorgplicht reikt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Bedrijfsmodel een levensgroot risico

Het bedrijfsmodel van eiser heeft nog altijd een levensgroot risico op witwassen, zeker met het oog op de anonimiteit en gebruikt van contant geld. Eisers hebben als maatregel onder andere een kassasysteem ingevoerd, maar dit neemt de zorg omtrent de herkomst van het geld niet weg. Eisers moeten instaan voor het risico, omdat zij meer belang hechten aan anonimiteit van klanten dan controlemogelijkheden op de herkomst van gelden. De zorgplicht die ING heeft gaat niet zo ver dat zij na beëindiging van de bankrelatie het belang van eiser zwaarder moet laten wegen dan het algemeen belang omtrent witwassen. De bank mag de relatie beëindigen en schendt in dit geval niet haar bijzondere zorgplicht.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank te Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook hulp nodig om op een gelijk niveau met de kredietverstrekker in gesprek te raken of om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant