Uitspraak: ING mocht bankrelatie beëindigen ondanks inconsistent, onhelder en inefficiënt onderzoek

X opent en zakelijke bankrekening bij de ING in 2007. X geeft daarbij aan dat zij een winkel in modeartikelen heeft onder de naam “Smokey’s”. Een aantal jaar later twijfelt ING aangezien ook zaden en paddo’s worden verkocht in de winkel. ING besluit vragen te stellen aan X omtrent de bedrijfsactiviteiten en de herkomst ban de overgehevelde 30.000 euro.

X geeft aan dat het inderdaad om modeartikelen gaat en dat het geldbedrag komt uit zakelijke activiteiten. Ook nodigt X de bank uit de winkels te bezoeken. In 2017 besluit de ING toch de bankrelatie te beëindigen en neemt daarbij de opzegtermijn van drie maanden in acht. ING stelt dat X niet eerlijk is geweest over haar werkelijke bedrijfsactiviteiten. ING wil en kan niet het risico lopen dat zij wordt verdacht van betrokkenheid bij witwassen. Momenteel kan de bank niet met zekerheid zeggen dat “Smokey’s” niet wordt gebruikt voor het witwassen van illegaal verkregen gelden.

X is het niet eens met de beëindiging en maakt bezwaar. ING stelt in 2018 nadere vragen. Onder andere wil ING kasstortingen, omzetten en bankafschriften zien waaruit de herkomst van 30.000 euro blijkt. In mei 2018 laat ING weten dat zij haar opzegging zal handhaven. De relatie is per januari 2019 beëindigd.

X vordert dat de bankrekening wordt voortgezet. ING verweert zich door te stellen dat de rechtbank in Amsterdam bevoegd is wegens het forumkeuzebeding. Een dergelijk beding kan volgens artikel 6:233 BW worden vernietigd als de wederpartij geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De rechtbank heeft naar de omstandigheden gekeken en heeft besloten dat de voorzieningenrechter te Almelo bevoegd is.

De voorzieningenrechter vindt het onderzoek en het besluitvormingsproces maar inconsistent, onhelder en inefficiënt. Zo worden steeds andere argumenten aangevoerd. Veel van de argumenten zijn gedurende de procedure gewijzigd of aangevuld. Eerdere argumenten bleken vaak niet houdbaar. ING zou de bankrelatie naar regels van de ABV kunnen beëindigen, tenzij dit naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is.

Als (toekomstig) klant van de bank heb je een zorgplicht. Verwacht mag worden dat de klant uit zichzelf relevante informatie verstrekt en deze informatie niet pas verstrekt op het moment dat de ING in het kader van haar onderzoek daar concreet om verzoekt. Dit weegt mee in het gebrek aan vertrouwen. Ook is vlak voor te toekenning van de zakelijke rekening de website van “Smokey’s” was doorgelinkt naar een andere webshop. Ook ten tijde dat de ING het clientonderzoek wilde uitvoeren, was de site onbereikbaar. Ook wijst de ING op het feit dat in 2018 in vier maanden ongeveer 100.000 euro aan kasstortingen is gedaan zonder hiervoor een verklaring te geven.

Van mevrouw X mocht worden verwacht dat zij uit zichzelf actie zou ondernemen om het beeld, indien deze onjuist was, weg te nemen. Aangezien zij dit niet heeft gedaan, komt het voor haar risico dat de bank het vertrouwen is verloren door schending van de op haar rustende zorgplicht. De steken die X heeft laten vallen wegen zwaarder dan de steken die ING bij het onderzoek heeft laten vallen. X maakt deel uit van een branche waarin witwassen veel voorkomt. De relatie is dusdanig verstoord dat ING beheersmaatregelen mag treffen.

Er is een aanzienlijk belang aan de kant van ING om de relatie te beëindigen. Hiertoe is zij ook verplicht in het kader van de Wft en Wwft. ING heeft afdoende duidelijk gemaakt dat de voortzetting een reëel reputatie- en integriteitsrisico met zich meebrengt. Ook is uit de praktijk gebleken dat X de onderneming zonder bankrekening kan voortzetten. De vordering wordt door de voorzieningenrechter afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken? Neem dan nu contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant