Uitspraak: Bank handelt niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Consument heeft twee beleggingsrekeningen bij de bank. Het betreft een privérekening en een rekening op naam van een holdingvennootschap. Er is een Overeenkomst Effectendienstverlening en een Deelovereenkomst voor Opties ABN AMRO ondertekend. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen ABN AMRO en Voorwaarden Opties ABN AMRO van toepassing.

Op 24 augustus 2018 heeft de bank de consument op de hoogte gebracht dat per 19 januari 2019 een andere margin zou worden berekend. Daarbij is ook per brief de nieuwe verwachte margin doorgegeven.

Klacht

Consument vorderde dat de bank wordt veroordeeld tot vergoeding van schade ter hoogte van 1.000.000 euro, te vermeerderen met wettelijke rente, dat de bank wordt bevolen de oude formule voor de marginberekening weer in te voeren en dat de betrokken bankiers tuchtrechtelijk worden berecht.

Beoordeling

De Commissie stelt vast dat de Consument deze procedure alleen voert ten aanzien van zijn privérekening; de beleggingen van de holdingvennootschap blijven in deze uitspraak daarom buiten beschouwing.

In een andere zaak heeft de Commissie al vastgesteld dat de bevoegdheid tot het wijzigen van de marginberekening is neergelegd in artikel 1.5 van de door de bank gehanteerde Voorwaarden Opties. Ook kan niet worden gezegd dat de bank bij de per 19 januari 2019 in werking getreden marginberekening haar bevoegdheid tot wijziging daarvan heeft gebruikt op een wijze die naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Oordeel

Niet is gebleken dat de wijziging van de marginberekening naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaarheid is. Er is geen strijd met de zorgplicht. De vorderingen worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant