Uitspraak: Bank niet tekortgekomen, wel onzorgvuldig geweest

Vader van consument heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij een bank afgesloten. Vader komt op 19 juli 2017 te overlijden. Consument heeft bij de bank een verzoek ingediend om een saldo-opgave te verstrekken ten tijde van het overlijden van vader.

De Servicedesk Nabestaanden van de Bank hebben aangegeven het verzoek niet te kunnen honoreren. Consument was namelijk niet gerechtigd om stukken op te vragen.

Enkele maanden heeft consument nogmaals verzocht afschriften van de betaalrekening te verstrekken. Twee maanden later heeft de consument nogmaals verzocht om de afschriften van de spaarrekening.

Servicedesk Betalen heeft gevraagd om nadere gegevens gevraagd, zoals bijvoorbeeld een overlijdensakte. Het verzoek van consument is vervolgens op enig moment afgewezen. Op enig moment wordt door deze afdeling gevraagd of de consument afschriften te verstrekken van de spaarrekening.

Verzoeken aangaande de nalatenschap wordt behandeld door Servicedesk Nabestaanden. De bank heeft op enig moment een rekening naar de consument gestuurd. Dit is niet de rekening van vader, maar van een willekeurige derde.

Klacht

Consument wil een schadevergoeding van vijftienduizendeuro. Daaraan liggen de volgende verwijten ten grondslag.

  • De Bank is tekortgeschoten in de communicatie. Consument heeft de Bank meerdere brieven gestuurd en niet altijd antwoord gekregen. Consument is maandenlang aan het lijntje gehouden en heeft onnodig veel brieven moeten schrijven. Hierdoor heeft Consument schade geleden, namelijk portokosten en immateriële schade (moeite/stress).
  • Verder is er sprake van een privacy-schending, doordat de het saldo-overzicht van een derde heeft verstrekt aan Consument.
De Bank heeft aangegeven dat alle vragen en verzoeken normaliter worden behandeld door de Servicedesk Nabestaanden. Echter, consument heeft diverse afdelingen geschreven.

De bank heeft aangegeven dat excuses is aangeboden en honderd euro is aangeboden om de zaak te schikken. Consument kan zich niet vinden in het aanbod van de bank.

Beoordeling

De commissie geeft toe dat de communicatie niet soepel is gelopen, maar dit niet voldoende is om van een juridische tekortkoming te spreken. Het voorgaande kan dus niet tot toewijzing van een vordering leiden. Het is wel uiterst onzorgvuldig om een overzicht van een derde toe te sturen. De privacy van consument zelf is hiermee niet geschonden, waardoor er geen recht op schadevergoeding bestaat.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant