Uitspraak: Lang tijdsbestek tussen opzegging bancaire relatie en opzegging bankrekening is geen reden voor gerechtvaardigd vertrouwen

Deze zaak speelt zich af op Sint Maarten. X heeft al een aantal jaren een bankrekening bij bank Z. Ongeveer 6 jaar geleden zegt Z de bancaire relatie met X op. Nu, 6 jaar later wordt zijn bankrekening pas stopgezet.

X vordert in een kort geding dat de bancaire relatie wordt voortgezet. Volgens X heeft Z zijn zorgplicht geschonden door zonder reden de bancaire relatie op te zeggen. Zonder bankrekening zal de bedrijfsuitvoering X feitelijk onmogelijk gemaakt worden. Daarnaast zou een belangenafweging mogelijk moeten maken dat X gebruik kan blijven maken van haar bij Z aangehouden bankrekeningen . Ten slotte heeft het volgens X zo lang geduurd voordat de bankrekening werd opgezegd dat X er gerechtvaardigd op kon vertrouwen dat er geen opzegging meer zou plaatsvinden.

Het gerecht gaat in beginsel uit van uitspraken in bodemzaken

Uit diverse vonnissen in bodemzaken van het Gerecht en het Gemeenschappelijke Hof van Justitie is gebleken dat Z de bancaire relatie rechtmatig en in overeenstemming met de vereisten van de redelijkheid en billijkheid heeft opgezegd. In beginsel dient de rechter in een kort geding uit te gaan van de vonnissen van een civiele bodemrechter. Onder omstandigheden kunnen er uitzonderingen worden gemaakt op dit uitgangspunt. Dit zou het geval kunnen zijn indien het vonnis van de civiele bodemrechter op een misslag berust of wanneer sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter, ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen.

Geen gerechtvaardigd vertrouwen voor voortzetting bankrekening

De stelling dat Z door de opzegging haar zorgplicht heeft geschonden wordt door het Gerecht dus niet meegenomen. Volgens het Gerecht kan ook een belangenafweging niet leiden tot voortzetting van de bankrekening. Hoewel sluiting verstrekkende gevolgen zal hebben voor de bedrijfsuitoefening van X, treedt de kort gedingrechter hierover ook niet in beoordeling omdat dit in de bodemprocedure al is behandeld. De stelling dat Z met aankondiging van opzegging van de bankrekening lang heeft gewacht is juist. Maar hieraan kan X geen recht op voortzetting ontlenen of het gerechtvaardigd vertrouwen hebben ontleend dat Z de bancaire relatie ging voortzetten.

Financieel Recht Advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de bancaire relatie door uw bank op grond van de Wft- en/of Wwft, neem dan hier contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant