Uitspraak: Cliënt hoeft niet mee te werken aan cliëntenonderzoek

In deze zaak heeft de rechter geoordeeld dat er geen sprake is van een wettelijke verplichting voor een cliëntenonderzoek door de bank, waardoor de bank de rekening van de vennootschap X niet mag blokkeren. Ook hoeft vennootschap X geen informatie te verstrekken over de vennootschappen K en W.

Aanleiding

In 1999 opent vennootschap J een rekening bij MCB. MCB is een bank die is gevestigd op Bonaire. In 2004 richt vennootschap J samen met vennootschap K en vennootschap W de vennootschap X op. Vennootschap X opent een bankrekening bij MCB.
In 2015 wil MCB extra informatie ontvangen van vennootschap X. MCB heeft deze informatie nodig om het cliëntendossier compleet te maken. Vennootschap X is het hier niet mee eens en weigert in beginsel de informatie te verstrekken. MCB dreigt vervolgens de rekening van vennootschap X te blokkeren als zij de informatie niet verstrekt. Onder deze druk stuurt vennootschap X toch de gevraagde informatie op naar MCB.

In 2017 is het weer raak en vraagt MCB opnieuw aanvullende informatie aan vennootschap X. Dit keer vraagt MCB ook om informatie ten aanzien van vennootschap K en vennootschap W. Opnieuw dreigt MCB met het blokkeren van de rekening als de informatie niet wordt verstrekt. Vennootschap X stapt naar de rechter en eist dat MCB geen cliëntenonderzoek hoeft te verrichten, omdat vennootschap X al een bestaande klant is bij de bank. Daarnaast eist zij dat MCB de rekening niet zal blokkeren en dat zij geen informatie hoeft te verstrekken over vennootschap K en vennootschap W.

Geen wettelijke verplichting voor cliëntenonderzoek

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme die geldt voor de BES-eilanden zijn vijf situaties opgenomen wanneer een bank cliëntenonderzoek moet doen. Een bank moet cliëntenonderzoek doen indien:

 • Hij een zakelijke relatie aangaat;
 • Hij een transactie verricht voor een klant boven een bepaald bedrag dat door de minister is vastgesteld;
 • Er indicaties zijn dat cliënt betrokken is bij witwassen of het financieren van terrorisme;
 • Hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van gegevens die hij eerder van de cliënt heeft gekregen;
 • Het risico op betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daar aanleiding toe geeft.

De rechter oordeelt in deze zaak dat er geen sprake is van een van de vijf gevallen. Er bestaat voor MCB dus geen verplichting om onderzoek te doen naar vennootschap X. De rechter stelt daarnaast dat er ook op grond van een overgangsbepaling geen verplichting bestaat om een cliëntenonderzoek te doen. MCB voert aan dat zij een cliëntenonderzoek moet doen omdat vennootschap X een verhoogd risicoprofiel heeft en er daarom twijfel bestaat aan de betrouwbaarheid van vennootschap X. Dit verhoogde risico is door MCB toegekend omdat er geen cliëntenonderzoek is gedaan. De rechter oordeelt dat vennootschap X geen verhoogd risicoprofiel mag krijgen, aangezien er geen wettelijke verplichting is om een verder cliëntenonderzoek uit te voeren. MCB mag de bankrekening van vennootschap X niet blokkeren.

Nu er geen sprake is van een wettelijke verplichting om een cliëntenonderzoek te doen, kan MCB zich niet beroepen op de mogelijkheid om de bankrekening te blokkeren. Voor de mogelijkheid dat de MCB wil blokkeren is volgens de rechter vereist dat er een wettelijk verplicht cliëntenonderzoek heeft plaatsgevonden. Ook hoeft vennootschap X geen informatie te verstrekken over de vennootschappen K en W. MCB heeft aangegeven deze informatie nodig te hebben om het cliëntenonderzoek uit te voeren. Nu de rechter heeft bepaald dat MCB dit onderzoek niet hoeft te doen is vennootschap X dus ook niet verplicht om die informatie aan MCB te verstrekken.

Zie hier de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Mocht u te maken hebben met (dreigende) opzegging van de kredietrelatie door uw bank op grond van de Wft- en/of Wwft, neem dan contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant