Uitspraak: Niet bewezen dat door handelen van de bank schade is geleden

Consument heeft een beleggingsrekening bij de bank. Op de effectenportefeuille van Consument rustte een blokkade, waardoor hij geen transacties kon doen. Consument was niet op de hoogte van deze blokkade en probeerde op 8 juni 2020 tevergeefs zijn gehele effectenportefeuille te verkopen. Hij kreeg een algemene foutmelding en heeft na een paar dagen wachten op donderdagavond 11 juni 2020 alsnog de bank gebeld. Op vrijdagochtend 12 juni 2020 is de blokkade eraf gehaald en heeft de consument verkooporders kunnen plaatsen.

De klacht en vordering

Consument vordert een schadevergoeding van de bank. Doordat Consument zijn beleggingsportefeuille pas later kon verkopen, heeft hij deze tegen een lagere koers verkocht. De waarde van zijn effectenportefeuille was op 12 juni nog maar € 100.261,67, terwijl zijn portefeuille op maandag 8 juni 2020 nog € 105.785,73 waard was. Door de onterechte blokkade heeft de consument dus een schade van € 5.524,06 geleden.

De beoordeling

De commissie stelt voorop dat de bank heeft erkend dat er ten onrechte een blokkade rustte op de effectenportefeuille van de consument. De bank is in die zin tekortgeschoten en daarom schadeplichtig. De vraag is echter of de consument door de blokkade schade heeft geleden. Of iets preciezer gezegd: of de consument heeft aangetoond dat hij schade heeft geleden.

De bank betwist aan de hand van printscreens dat de consument op maandagavond 8 juni 2020 een verkooppoging heeft gedaan. Uit de printscreens van het logsysteem blijkt dat de consument alleen op 11 juni 2020 pogingen heeft gedaan om een order in te leggen.

Dat zijn poging op maandag 8 juni 2020 niet gelogd is, komt volgens Consument doordat hij bij de eerste stap al direct een (algemene) foutmelding kreeg en hij het proces toen al beëindigd heeft.

De bank heeft met ‘test-effectenportefeuille’ een blokkade geplaatst om te simuleren wat voor type foutmelding de consument gezien zou moeten hebben. Daaruit blijkt duidelijk dat de foutmelding “rekening is geblokkeerd” verschijnt bij het inleggen van een verkooporder. De commissie acht het daarom aannemelijk dat als de consument op 8 juni 2020 een verkooppoging had gedaan, hij deze foutmelding te zien zou hebben gekregen (en niet een algemene foutmelding) en dat de verkooppoging dan in het logsysteem zou zijn geregistreerd.

Naar het oordeel van de commissie heeft Consument zijn stelling onvoldoende bewezen. Daardoor is niet komen vast te staan dat hij door de onterechte blokkade schade heeft geleden.

De vordering wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant