Uitspraak: ASR en ABN hoofdelijk aansprakelijk voor vermogensverlies van beleggingsrekening

Op 9 oktober 2000 hebben X en Y een woninghypotheek overgesloten met een hypotheek van ASR en ABN. Op enig moment heeft X de overwaarde op de beleggingsrekening gestort. Ook heeft X de rente en premie voor een overlijdensrisicoverzekering betaald.

ASR wordt door X en Y hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het vermogensverlies op de beleggingsrekening. Dit verlies is ontstaan doordat jaarlijks onttrekkingen zijn gedaan van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering uit het beleggingsdepot.

In een tussenvonnis is bepaald dat ASR hoofdelijk aansprakelijk is voor “het gemist rendement over de tweede jaarpremie vanaf het tijdstip waarop de premie uit het depot is onttrokken tot het einde van de verzekering per 1 november 2012.”

X en Y hebben een berekening ingebracht die uitgaat van alle onttrekkingen voor jaarpremies vanaf 1 november 2001 tot en met 1 november 2011. Deze berekening komt niet overeen met de berekening van het tussenvonnis.

ASR heeft naar aanleiding van het tussenvonnis het gemist rendement berekend op bijna 130 euro. X en Y hebben hiertegen geen bezwaar gemaakt. Daarom wordt de berekening van ASR voor juist gehouden.

Beoordeling

De rechtbank heeft geconcludeerd dat het tussenvonnis is uitgegaan van een juridische misslag. Door het eindigen van de verzekering wordt niet het causale verband tussen de fout en de schade verbroken. Door de fout is het depotbedrag lager dan indien geen fout zou zijn opgetreden. Dit heeft gevolgen voor de duur van de beleggingsrekening.

De duur van de beleggingsrekening van X en Y is in beginsel 30 jaar (dus tot het jaar 2030). X en Y hebben schade geleden en zullen nog schade lijden tot het einde van de beleggingsrekening, dus tot 2030. Deze schade kan in redelijkheid worden toegerekend aan ASR. Daarom dient op het tussenvonnis te worden teruggekomen.

Oordeel

ASR en ABN hebben wanprestatie gepleegd en daarom hoofdelijk aansprakelijk voor het vermogensverlies van 130 euro. Dit vermogensverlies is immers ontstaan door de jaarlijkse onttrekkingen van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering uit het beleggingsdepot. De schade moet worden berekend tot het einde van de beleggingsrekening en niet tot het einde van de verzekering.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden door een belegging? En wilt u advies over of begeleiding bij een conflict met uw tussenpersoon of financieel adviseur? Neem dan nu contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant