Uitspraak: Swapzaak ABN AMRO ambtshalve gesplitst ondanks bezwaar

ABN Vraagt om voeging van de onderhavig swapzaak met andere swapzaken die eveneens bij de rechtbank aanhangig zijn. De reden die ABN AMRO hieraan ten grondslag legt is dat de zaken samenhang zouden hebben, het efficiënt is voor het proces en om te voorkomen dat er tegenstrijdige beslissingen worden genomen.

De rechtbank wijst het verzoek van ABN AMRO af. De drie andere zaken zijn namelijk reeds van elkaar afgesplitst in zes afzonderlijke zaken. Swapschade B.V. en Stichting Swapschade wensen een individuele beoordeling van de zaken. Dat zij hieraan bij het opstellen van de dagvaarding aan had moeten denken, staat niet in de weg. Door de splitsing is er geen voldoende samenhang meer tussen de zaken. ABN AMRO voert verjaring- en klachtplichtverweren die individuele moeten worden beoordeeld. Ook zijn in twee zaken conventionele vorderingen ingesteld.

Het verzoek van ABN AMRO om de swapzaak te voegen met een drietal andere swapzaken wordt afgewezen. Hiervoor bestaat te weinig samenhang. De onderhavige zaak wordt door de rechtbank ambtshalve in drie individuele zaken gesplitst.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant