Uitspraak: Vergoeding voor vervroegd aflossen geoorloofd naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Forsteriana exploiteerde tot begin 2016 een onderneming die zich richtte op de glastuinbouw. Op 22 februari 2008 heeft Forsteriana een offerte van ING ondertekend voor een uitbreiding van haar kredietfaciliteit. Forsteriana werd na het afsluiten van de kredietfaciliteit getroffen door de crisis in de glastuinbouw waardoor zij meerdere jaren op rij verlies leed. ING heeft per brief aan Forsteriana laten weten dat zij zich ernstig zorgen maakte over de continuïteit van de onderneming en daarom niet hoger wenste te financieren (Forsteriana vroeg dit in een gesprek op 10 oktober 2013). ING heeft tussen 10 oktober 2013 en 9 november 2015 meerdere mails gestuurd naar Fosteriana die bevestigen dat zij voor een vastgelegde korte periode doorgaan met financieren. Op 9 november 2015 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen Forsteriana en ING waarbij is gesproken over het feit dat Forsteriana haar vastgoed te koop had gezet. Op 30 december 2015 verkoopt Fosteriana haar vastgoed. Uit de opbrengst kon zij het krediet van ING aflossen.

Bij brief van 29 januari 2016 heeft ING aan Forsteriana een voorlopige aflosnota gestuurd. Forsteriana heeft 108.816 euro aan ING voldaan als vergoeding van de vervroegde aflossing.

Forsteriana vordert ING te veroordelen tot betaling van de naar maatstaven van redelijk en billijkheid onaanvaardbare 108.816 euro aan Forsteriana. De kweker stelt dat ING hem onder druk heeft gezet het bedrijf te verkopen. Tijdens het gesprek is volgens hem niet gesproken over een vergoeding voor vervroegde aflossing.

De rechtbank ziet onvoldoende grond om te oordelen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat ING een beroep toekomt op de in de Algemene Bepalingen opgenomen bevoegdheid om een beëindigingsvergoeding in rekening te brengen. Forsteriana doet een verzoek op de zogenaamde beperkende werking van de redelijkheid billijkheid.

In het oordeel neemt de rechtbank mee dat de kweker een zakelijke partij is die in staat moet zijn om dergelijke druk van ING in perspectief te plaatsen. Volgens ING zijn de brieven en andere contacten met de klant een uitvloeisel van de bancaire zorgplicht om te voorkomen dat klanten in zwaar weer niet nog verder in financiële problemen komen. De rechtbank is het hier mee eens.

Financieel Recht Advocaten

Bent u van mening dat uw bank haar zorgplicht heeft geschonden en lijdt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan vrijblijvend contact op met een van van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten staan u graag vrijblijvend te woord.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant