Uitspraak: Aansprakelijk wegens gebruik maken van piramidesysteem

Door het aanbrengen van nieuwe deelnemers kunnen bestaande deelnemers van OneLife een commissie verdienen. Een deelname kan door betalen van een bijdrage. Na betaling heeft de deelnemer toegang in een account op de website waar de toegang wordt verleend tot ‘educatiepakketten’ en ‘tokens’. Deze zogenoemde tokens kunnen worden omgezet in ‘OneCoins’.

In 2016 en 2017 was X een actief lid van OneLife. X heeft in 2017 uitleg gegeven over Onelife aan Y. Er worden promotiefilmpjes getoond en een account aangemaakt. Y heeft een bedrag van bijna 12.000 euro contant aan X betaald. X heeft een handgeschreven kwitantie afgegeven en gemeld dat het account is geüpdatet. Op enig moment heeft Y de inleg teruggevraagd aan X. X verwijst Y door naar OneLife.

Geschil en beslissing eerste aanleg

Y vordert dat X tot terugbetaling moet overgaan, vermeerderd met de wettelijke rente en met de kosten van beslaglegging. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen en heeft het conservatoir beslag opgeheven.

Hoger beroep

Y heeft gesteld dat OneLife een piramidespel is. De Wet op de Kansspelen zou niet zijn nageleefd. Y stelt dat hij is bedrogen dan wel heeft gedwaald dan wel tegenover hem onrechtmatig is gehandeld. X geeft aan dat niet bij hem, maar bij OneLife moet worden gevraagd naar het geld. X geeft ook aan dat geen sprake zou zijn van een piramidespel. OneLife is een onderneming die handelt op basis van ‘multilevel marketing’.

Het hof komt tot het oordeel dat sprake is van een piramidesysteem. Opbrengsten komen voort uit het aanbrengen van nieuwe deelnemers. X heeft niet gesteld dat deelnemers vergoedingen ontvangen uit verkoop of verbruik van goederen. Daarnaast moet Y worden gezien als consument, nu niet is gebleken dat is gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf (art. 6:193a, aanhef en sub a BW).

Het hof komt tot het oordeel dat X een handelaar is omdat hij een centrale en beslissende rol heeft gehad bij de deelname van Y. Hij heeft immers voorlichting en uitleg gegeven, een account aangemaakt en het geld van Y aangenomen. OneLife valt te kwalificeren als een piramidesysteem dat verboden is. X is daarom aansprakelijk voor de schade van Y (art. 6:193j lid 2 BW). Dit kan slechts anders zijn als X erin slaagt om aan te tonen dat het niet zijn schuld is dan wel niet op een andere grond voor zijn rekening komt. Daarin is X niet geslaagd. Het hof heeft het vonnis vernietigd. De vorderingen van Y worden toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij een conflict met uw tussenpersoon of financieel adviseur? Neem dan nu contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant