Uitspraak: Beleggingsadviseur aansprakelijk voor beleggingsschade life settlement belegging [eigen zaak]

Deze uitspraak betreft de aansprakelijkheid van een financieel adviseur die naast een hypotheek ook een belegging adviseerde in een alternatief beleggingsfonds. Naast hypotheekadviseur was deze adviseur dus ook beleggingsadviseur.

Beleggingshypotheek met beleggingen in Amerikaanse levensverzekeringen

Het advies betrof een hypothecaire financiering voor een woning waarvan de aflossing en rente zou worden voldaan uit de ontwikkeling van de geadviseerde belegging en het rendement daaruit. De belegging betrof een investering in Easy Life Investments B.V. dat obligaties uitgaf. Belegd werd in de financiering van Amerikaanse levensverzekeringen (life settlements). De hoofdsom van deze obligatiebelegging bedroeg € 120.000,- en het rendement daarop was voldoende om de rente van te kunnen betalen. De couponrente bedroeg 10% per jaar. Dit betrof dus een bedrijfsobligatie. De belegger kreeg geen rechten in de beleggingen zelf.

Additionele beleggingen in Enhanced Return Fund

Uit het vonnis volgt dat deze adviseur, naast de investering in Amerikaanse levensverzekeringen (life settlements) via Easy Life Investments, de betreffende klant ook heeft geadviseerd om te investeren in een in het Enhanced Return Fund; een beleggingsfonds dat eveneens belegt in Amerikaanse levensverzekeringen (life settlements). Net als Easy Life Investments B.V. dat deed. Omdat Easy Life Investments B.V. faillieerde verdampte deze obligatiebelegging en zou de hypotheek niet langer daarmee kunnen worden afgelost terwijl dat wel de bedoeling was. De klant spreekt zijn hypotheek- en beleggingsadviseer aan tot het betalen van schadevergoeding nu deze zijn zorgplicht heeft geschonden. De belegging in het Enhanced Return Fund (Amerikaanse levensverzekeringen / life settlements) was geen onderwerp van deze procedure.

Beleggings- en hypotheekadviseur schendt contractuele zorgplicht
De rechtbank 's-Hertogenbosch oordeelt dat de beleggingsadviseur en hypotheekadviseur een zorgplicht heeft. De zorgplicht van de beleggingsadviseur bestaat uit een onderzoeksplicht en een informatie-en waarschuwingsplicht. De zorgplicht houdt in dat op de tussenpersoon als professionele financiële dienstverlener een zorgplicht rust die verder strekt dan de verplichtingen die volgen uit het publieke recht. Een adviseur dient te informeren naar de financiële positie van zijn klant alsmede zijn kennis, ervaring, doelstelling en risicobereidheid alsmede overige gegevens die voor het financiële advies van belang kunnen zijn. De zorgplicht strekt er mede toe om de potentiële belegger te beschermen tegen zijn eigen lichtvaardigheid en gebrek aan inzicht. Dit is vaste rechtspraak. De rechtbank oordeelt dat in dit geval de beleggingsadviseur de obligatielening van Easy Life Investments (een life settlement belegging) had moeten ontraden nu deze bedoeld was om de maandlasten van zijn hypotheek te drukken alsmede om de hoofdsom van de hypotheek af te lossen. Deze doelstelling strookt niet met de geadviseerde belegging. Dat geldt ook voor de mate van risicobereidheid van de klant die juist had aangegeven geen risico te willen lopen. Het risico met bedrijfsobligaties is dat de debiteur van obligatielening op een goed momoment niet meer aan zijn rente- en aflossingverplichtingen kan voldoen, wat in dit geval met het faillissement van Easy Life Investments B.V. ook gebeurde. De hypotheeknemer liep dus het risico dat de aanbieder van de obligatie niet aan zijn rente- en oplossingsverplichtingen kon blijven voldoen.

De rechtbank vindt in deze uitspraak dat de betreffende beleggingsadviseur te lichtvaardig is geweest bij het beoordelen van de hoedanigheid en goedheid van deze debiteur, de uitgevende instelling van de obligatielening, zonder adequaat onderzoek naar die debiteur c.q. uitgevende instelling. Het track record van twee jaar was niet voldoende om te vertrouwen in de soliditeit en integriteit van de uitgevende instelling. Daarbij was de uitgevende instelling Easy Life Investments B.V. niet gelieerd aan een grote en gereputeerde c.q. vertrouwde financiële instelling waarbij ook geen sprake was van overheidstoezicht. De rechtbank oordeelt dat een beleggingsadviseur gedegen onderzoek moet instellen naar de soliditeit en integriteit van de aanbieder van het betreffende beleggingsproduct voordat hij zijn klant de aanschaf ervan in overweging geeft dan wel een klant zo een product moet ontraden in het geval zo een onderzoek achterwege blijft. Omdat er door de beleggingsadviseur geen onderzoek is gedaan en omdat hij deze de belegging ook niet heeft ontraden, wat wel op zijn weg lag gezien het defensieve doel en profiel van de belegger, die geen risico wilde lopen, maakt dat volgens de rechtbank dat de beleggingsadviseur aansprakelijk is tot het betalen van schadevergoeding wegens schending van diens zorgplicht. De rechtbank stelt dat de tussenpersoon c.q. beleggingsadviseur tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichting om als financieel adviseur de aanschaf van de obligatielening in Easy Life Investments (life settlements) aan te bevelen in plaats van te ontraden. De beleggingsadviseur wordt veroordeeld om de hoofdsom aan de belegger terug te betalen op grond van schending van diens contractuele zorgplicht.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een slecht beleggingsadvies of slecht hypotheekadvies, of bent u niet naar tevredenheid geadviseerd over een productcombinatie van een hypothecaire lening en een beleggingsproduct, of heeft u belegd in Amerikaanse levensverzekeringen via Easy Life Investments of belegt u in Enhanced Return Fund, neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze financieel recht advocaten. Zij staan u graag vrijblijvend te woord.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant