Uitspraak: Hanzevast voldoet niet aan verzwaarde zorgplicht door schenden informatie- en waarschuwingsplicht

Een Consument heeft in oktober 2009 via zijn beheer B.V. een investering gedaan van USD 200.000,= in een mezzanine lening voor een scheepfonds van Hanzevast. Vanaf 2015 komt het scheepfonds in financiële malaise te verkeren. Nadat een poging tot herstructurering mislukt, heeft de kredietverstrekkende bank haar leningen opgeëist. Het betreffende schip is nadien geveild. De opbrengst was onvoldoende om (een deel van) de investering van de participanten en de certificaathouders van de mezzanine lening terug te betalen. Consument heeft zich vervolgens bij het Kifid beklaagd.

Consument vordert bij het Kifid vergoeding van een bedrag van € 187.950,= van Hanzevast. Volgens de consument heeft Hanzevast niet voldaan aan haar bijzondere zorgplicht, door hem niet kenbaar te maken dat de kredietverstrekkende bank de bevoegdheid toekwam om zowel de rente uitkeringen als de aflossingen van de mezzanine lening te blokkeren. Consument stelt dat, indien hij voldoende geïnformeerd zou zijn geweest omtrent voornoemd risico, hij niet zou hebben deelgenomen.

Professionele belegger wordt juridisch beschouwd als niet-professionele belegger

De Geschillencommissie van het Kifid stelt vast dat consument op grond van de Wft dient te worden beschouwd als zijnde professionele belegger. Consument heeft daar echter tegenin gebracht dat Hanzevast hem niet als professionele belegger heeft gekwalificeerd, althans hem daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, als gevolg waarvan de consument alsnog als niet-professionele belegger in de zin van de Wft heeft te gelden. De Geschillencommissie van het Kifid deelt deze opvatting van de consument:

“Op Hanzevast rustte op grond van de Wft namelijk de plicht Consument te kwalificeren (artikel 4:18 sub a) en hem daarvan in kennis te stellen als ook wat daarvan de gevolgen zijn voor het beschermingsniveau dat hij zou genieten. Dat heeft zij nagelaten. Dit leidt ertoe dat Consument als niet-professionele belegger in de zin van de Wft heeft te gelden en dientengevolge het zwaarst mogelijke beschermingsniveau uit die wet op hem van toepassing is.”

Zwaardere zorgplicht Hanzevast ten aanzien van niet-professionele beleggers

Omdat de consument door het Kifid als niet-professionele belegger wordt gekwalificeerd, komt het Kifid ook tot de conclusie dat Hanzevast niet aan haar informatie- en waarschuwingsplicht heeft voldaan jegens consument. Volgens het Kifid had het op de weg van Hanzevast gelegen om nadere uitleg te geven over de overeenkomst, en haar informatieverstrekking niet toe te spitsen op professionele beleggers en op de veronderstelde deskundigheid van een dergelijke belegger.

Eigen schuld wegens achtergrond als ondernemer die bekend was met financieringspraktijk

Het Kifid heeft wel aanleiding gezien om – gezien de achtergrond van consument als ondernemer die was vertrouwd met de financieringspraktijk – een deel van de door hem geleden schade op grond van eigen schuld voor zijn eigen rekening te laten komen. Het Kifid veroordeelt Hanzevast tot vergoeding van 50% van de door consument gevorderde schade, neerkomend op een bedrag van € 93.975,=.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat u onvoldoende bent geïnformeerd over de risico's en voorwaarden door een financieel dienstverlener of adviseur? Of is aan u een te risicovol beleggingsbeleid geadviseerd? Neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners. Klik hier voor een vrijblijvend eerste contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant