Uitspraak: ING draait op voor koersverlies tijdens fusie beleggingsfondsen

Meneer X heeft een beleggingsrekening bij ING. Met deze rekening belegt hij op basis van execution only. Dit is een vorm van beleggen waarbij de belegger zelf, zonder advies van de bank, belegt in financiële instrumenten zoals aandelen en participaties van beleggingsfondsen. In zijn portefeuille heeft X 1855 participaties van het Delta Lloyd Euro Deelnemingen fonds (DLED-fonds). Vanwege de overname van Delta Lloyd door Nationale Nederlanden wordt het DLED-fonds gefuseerd met het NN Europees Deelnemingen fonds (NNED-fonds). Op 1 juni 2018 krijgt meneer X bericht van ING met informatie over deze fusie. Op 26 juni 2018 zullen alle DLED-participaties worden omgezet in NNED-participaties. Om dit mogelijk te maken zal vanaf 18 juni 2018 handel in DLED-participaties niet langer mogelijk zijn. Iedereen die nadat de handel is gestaakt nog DLED-participaties heeft kan pas vanaf 26 juni 2018 transacties verrichten. Ruim een week na dit bericht, op 11 juni 2018, neemt X contact op met ING. Tijdens dit gesprek heeft een medewerker van ING aan X toegezegd dat de participaties één op één worden omgezet. De waarde van zijn beleggingen blijft dus gelijk. Wanneer de handel op 26 juni 2018 van start gaat ziet meneer X dat de participaties van het NNED-fonds minder waard zijn dan de participaties in het DLED-fonds waard waren op 18 juni 2018. De waarde van zijn portefeuille is daarmee gedaald.

ING heeft toezegging gedaan dat waarde gelijk bleef na fusie

Meneer X dient een klacht in tegen ING bij het Kifid. Met de klacht vordert hij een bedrag van €1.185. Dit is de waardevermindering die tussen 18 juni en 26 juni heeft plaatsgevonden. Meneer X stelt recht te hebben op vergoeding van de waardevermindering omdat hij de toezegging van ING had dat de waarde van zijn portefeuille niet zou afnemen na de fusie. Dit blijkt uit het gesprek dat hij op 11 juni heeft gehad met een medewerker van de bank. In het gesprek heeft meneer X gevraagd: “de waarde die ik op dit moment heb, wordt dus niet minder?”. Daarop heeft de medewerker geantwoord: “nee, de waarde gaat een op een over”.

Verlies is veroorzaakt door koersverlies en niet de fusie

ING verweert zich tegen de stelling van meneer X. In het telefoon gesprek is toegezegd dat de participaties één-op-één werden omgezet. De bank stelt dat deze informatie juist is. Het telefoon gesprek ging volgens de bank enkel over de fusie zelf. Het verlies dat meneer X heeft geleden is veroorzaakt door een koersdaling in de periode van 18 juni tot 26 juni. Dit verlies is dus niet het gevolg van de fusie.

Onduidelijk op welke waarde het telefoongesprek zag

Het Kifid staat voor de vraag wat er begrepen mocht worden uit het telefoon gesprek tussen meneer X en de medewerker van ING op 11 juni 2018. Er is een toezegging gedaan dat de waarde één op één over zou gaan en dat meneer X niet slechter zou worden van de fusie. De bank is in het gesprek kennelijk uitgegaan van de waarde die de participaties van het DLED-fond hadden op 26 juni 2018. Meneer X heeft uit het gesprek begrepen dat de waarde die één op één over zou gaan de waarde was die de participaties hadden op 18 juni 2018. Het Kifid is van oordeel dat de bank niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat de waarde van de DLED-participaties nog kon dalen in de periode dat de handel al was stil gelegd. X is daarbij ook niet gewezen op het risico van een eventuele koersdaling terwijl handel niet mogelijk was. Tevens heeft de bank niet vermeldt dat dit risico voor rekening van meneer X zelf kwam. Het Kifid overweegt daarom dat meneer X er vanuit mocht gaan dat bedoeld werd dat de participaties op 26 juni dezelfde waarde hadden als op 18 juni 2018. Nu komt vast te staan dat ING onvoldoende informatie heeft verstrekt is het Kifid van oordeel dat het koersverlies dat meneer X heeft geleden tussen 18 juni en 26 juni voor rekening moet komen van de bank. ING heeft de hoogte van de schade niet bestreden en dus wordt de vordering van meneer X toegewezen. ING moet een bedrag van €1.185 vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant