Uitspraak: Beroep op vernietiging borgstelling afgewezen

Op 29 juni 2015 is Rocca Holding een overeenkomst van geldlening aangegaan met Roger beheer. Roger beheer leent een bedrag van 100.000 euro uit aan Rocca Holding. In deze overeenkomst is een borgstelling opgenomen. A, de bestuurder van Rocca Holding, verklaart ook vanuit privé borg te staan voor de schuld van Rocca Holding. In maart 2018 wordt Rocca Holding failliet verklaard. Roger beheer sommeert A en B, die ook bestuurder is van Rocca holding tot betaling van 100.000 euro. A en B stellen te betwisten dat zij borgstelling in privé hebben afgegeven.

Roger Beheer vordert betaling van 100.000 euro door Rocca Holding. Zij legt hieraan ten grondslag dat A en B zich borg stelde en dus hoofdelijk aansprakelijk zijn voor terugbetaling.

De rechtbank stelt voorop dat niet blijkt dat B zich borg stelde voor de lening. B heeft de overeenkomst niet ondertekend en vaststaat dat Roger Beheer enkel contact heeft gehad met A bij het tot stand komen van de overeenkomst. Ook is er geen sprake van een volmacht verleent door B.

A stelt dat hij zich er niet bewust van was dat hij akkoord is gegaan met de borgstelling, zodat ook om die reden geen rechtsgeldige borgtocht is overeengekomen. Roger beheer heeft A een conceptovereenkomst gestuurd. A heeft dus de mogelijkheid gehad aan te geven de borgstelling niet te accepteren. Omdat A dit niet heeft gedaan en de overeenkomst heeft ondertekend mocht Roger Beheer er redelijkerwijs op vertrouwen dat de borgstelling tot stand is gekomen. Er is volgens de rechtbank een rechtsgeldige borgtocht overeengekomen.

A heeft verder de vernietiging van de borgstelling ingeroepen op grond van art. 1:88 lid 1 sub c jo. 1:98 lid Burgerlijk Wetboek. Het was volgens A namelijk voor borgstelling vereist dat zijn echtgenote daarvoor toestemming zou geven. Rocca Holding is deze overeenkomst aangegaan in de normale uitoefening van haar bedrijf. Op grond van lid 5 lid 1 onder c is dan geen toestemming van een echtgenoot vereist. Het beroep op vernietiging van de borgstelling faalt.

De conclusie van de rechtbank is dat de vordering van Roger Beheer, voor zover die gericht is tegen A, wordt toegewezen. A wordt veroordeeld tot betaling van 100.000 euro. De vordering tegen B wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld en wordt u door de wederpartij hierop aangesproken? Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant