Uitspraak: Crowdfundingplatform schiet tekort in haar verplichtingen jegens investeerders

Bedrijf X faciliteert een platform voor crowdfunding. Op het platform wordt gebruik gemaakt van crowdfunding op basis van een lening. Investeerders kunnen een bedrag uitlenen aan een ondernemer naar keuze en ontvangen hier een rentevergoeding voor.
In oktober 2016 komt meneer A een ondernemer tegen waarin hij graag wil investeren. De ondernemer heeft een voorstel geplaatst op het crowdfundingplatform. In dit voorstel staat dat de ondernemer voertuigen wil aanschaffen voor zijn onderneming. Om zekerheid te bieden zal namens de investeerders een pandrecht worden gevestigd ten gunste van bedrijf X. In de pandakte, die geregistreerd wordt bij de belastingdienst, worden de aan te schaffen voertuigen gespecificeerd om ze te onderscheiden van voertuigen die in een eerdere investeringsronde zijn verpand. Daarnaast stelt de ondernemer zich hoofdelijk aansprakelijk in privé.
In november 2016 wordt de overeenkomst voor de geldlening opgemaakt. Bij deze overeenkomst zijn de ondernemer, de investeerders en een stichting van bedrijf X partij. De stichting van bedrijf X heeft als doel om de belangen van de investeerders te behartigen. De stichting verkrijgt daarom bij de overeenkomst een vordering op de ondernemer met dezelfde omvang als het bedrag dat de investeerders hebben ingelegd. De ondernemer verplicht zich via de overeenkomst om een pandrecht aan de stichting te verstrekken. De pandakte wordt diezelfde dag getekend. Als bedrijf X het bedrag van de investeerders uitkeert aan de ondernemer wordt duidelijk dat de ondernemer geen nieuwe voertuigen heeft aangeschaft. De ondernemer betaald de investeerders niet terug.

Bedrijf X heeft lening te vroeg uitgekeerd aan de ondernemer

Meneer A dient een klacht in bij het Kifid tegen bedrijf X. Hij stelt dat bedrijf X tekort is geschoten in haar verplichting om de belangen van de investeerders te behartigen. Bedrijf X heeft het bedrag van de lening uitgekeerd aan de ondernemer zonder te controleren of het geld werd gebruikt voor de aanschaf van nieuwe voertuigen. De investeerder is van mening dat bedrijf X het geld pas aan de ondernemer mocht uitkeren als zij had vastgesteld dat de voertuigen daadwerkelijk waren aangeschaft.
Bedrijf X verweert zich hiertegen door te stellen dat uit de in november 2016 gesloten overeenkomst blijkt dat het de verantwoordelijkheid van de ondernemer is om de beschikbaar gestelde lening aan te wenden voor de in het voorstel vermelde doel.

Bedrijf X moet de belangen van de investeerders behartigen

Het Kifid is van oordeel dat meneer A gelijk heeft. Uit het voorstel van de ondernemer blijkt dat er een pandrecht op de aangekochte voertuigen zou worden gevestigd. De stichting van bedrijf X had de verplichting om de belangen van de investeerders te behartigen. Daarom mocht A er vanuit gaan dat de ondernemer het geld pas kreeg als het pandrecht gevestigd was. Door het bedrag aan de ondernemer over te maken zonder vestiging van een gespecificeerd pandrecht zat de stichting van bedrijf X fout. Zij is toerekenbaar tekortgeschoten in de verplichtingen die zij jegens de investeerders had om hun belangen te behartigen. Het Kifid oordeelt dat bedrijf X de schade van meneer A moet vergoeden. De schade bedraagt €889,73.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid

Financieel Recht Advocaten

Heeft u via crowdfunding geïnvesteerd in een onderneming? En is hierbij een zorgplicht jegens u geschonden met schade voor u als gevolg? Neem dan contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het procederen over geldleningen en investeringen. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant