Uitspraak: Adviseur wijst consument niet op verschuldigde boeterente bij vrijwillige verkoop van de woning en schendt zijn zorgplicht

Meneer C heeft in februari 2011 contact opgenomen met De Kruijf Beheer B.V. (hierna: De Kruijf) voor de financiering van de aankoop van een woonhuis. WestlandUtrecht bank heeft vervolgens, naar aanleiding van het hypotheekadvies van De Kruijf, een hypotheekofferte uitgebracht voor een bedrag van € 275.000,-. Deze offerte heeft meneer C op 8 februari 2011 geaccepteerd. Nadat meneer C de hypotheekakten had ontvangen heeft hij De Kruijf een e-mail gestuurd. In de hypotheekakten was opgenomen dat meneer C een boeterente diende te betalen indien hij zijn woning vrijwillig vroegtijdig zou verkopen. Meneer C heeft De Kruijf gevraagd of dit klopt. Indien hij inderdaad boeterente verschuldigd is stelt meneer C dat hij niet akkoord gaat met de offerte.

Consument verkoopt zijn huis, bank brengt vergoeding van ruim € 8.000,- in rekening

De Kruijf heeft meneer C nadere uitleg gegeven waarnaar meneer C ter bevestiging de volgende e-mail aan De Kruijf heeft gestuurd: “Ok, bedankt, dus even kort, als ik besluit het huis te verkopen vrijwillig, wanneer dan ook, zal ik GEEN boeterente betalen of boete andersinds..“. De hypotheekakte is 5 dagen na deze e-mail gepasseerd, op 5 april 2011. Meneer C heeft € 2.640,- betaald voor de werkzaamheden van De Kruijf. In juni 2017 heeft meneer C de woning verkocht en de geldlening bij WestlandUtrecht Bank volledig afgelost. WestlandUtrechtbank heeft vervolgens een vergoeding wegens aflossing in rekening gebracht bij meneer C van € 8.173. Meneer C heeft bij een andere geldverstrekker een geldlening afgesloten.

Meneer C heeft een klacht ingediend bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening. Meneer C vordert een vergoeding van € 8.173,-. Volgens meneer C is De Kruijf toerekenbaar tekortgeschoten. De Kruijf heeft niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mag worden verwacht. De Kruijf diende meneer C in te lichten over de boeterente. De Kruijft heeft niet meer gereageerd op de laatste e-mail van meneer C waardoor hij in de veronderstelling was dat hij de woning zonder boete kon verkopen.

Rust zorgplicht op adviseur bij uitvoeren van de opdracht

Het Kifid dient te beoordelen of De Kruijf toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Bij het uitvoeren van de opdracht rustte er een zorgplicht op De Kruijf. De Kruijf diende tegenover meneer C de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Deze zorgplicht zorgt er echter niet voor dat meneer C geen eigen onderzoek meer hoeft te doen. Van een omzichtige en oplettende consument mag volgens de Commissie worden verwacht dat, voor het aangaan van de overeenkomst, hij zich redelijk inspant om de betekenis van de overeenkomst en de verplichtingen en risico's te doorgronden.

In dit geval had De Kruijf meneer C bij het tekenen van de offerte moeten wijzen op de boete bij vrijwillige verkoop van de woning. Daarnaast had De Kruijf moeten reageren op de laatste e-mail van meneer C om hem zo correct te informeren over de kenmerken van de geldlening. In dit geval heeft De Kruijf niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht. De Kruijf dient daarom de door meneer C geleden schade te vergoeden. De Kruijf stelt echter dat een deel van de schade is veroorzaakt door eigen schuld van meneer C. De Commissie is van oordeelt dat meneer C op basis van de offerte en de voorwaarden had vast kunnen stellen dat bij vrijwillige verkoop van de woning hij een boete verschuldigd zou zijn. De Kruijf heeft niet gereageerd op de laatste e-mail van meneer C maar desondanks heeft hij toch de geldlening afgesloten. De Commissie acht het daarom redelijk dat De Kruijf en meneer C ieder 50% van de geleden schade moet dragen. De Kruijf moet een bedrag van € 2.150 aan meneer C vergoeden.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank of adviseur ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant