Uitspraak: Financieel hypotheekadviseur schendt zorgplicht door niet te waarschuwen voor specifieke eisen

Meneer X heeft op 9 augustus 2017 per e-mail een offerte van financieel hypotheekadviseur NBG ontvangen voor een NHG (nationale hypotheek garantie)-hypotheek bij Allianz. Meneer X geeft een akkoord. Vervolgens stelt NBG dat meneer X niet voldoet aan bepaalde specifieke eisen om deze hypotheek rond te krijgen. Er wordt door NBG een alternatief geboden, maar die wordt door meneer X afgewezen. Aangezien meneer X vervolgens de opdracht heeft ingetrokken, is hij volgens NBG op basis van de bij de overeenkomst behorende algemene voorwaarden annuleringskosten verschuldigd. Volgens meneer X zouden er geen annuleringskosten in rekening gebracht moeten worden, aangezien hij akkoord is gegaan met de NHG-hypotheek en om voor hem onduidelijke redenen dit aanbod niet gestand kon worden gedaan.

Redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur

In deze zaak is er sprake van een overeenkomst van opdracht. Meneer X heeft zich als particulier gewend tot NBG als deskundig hypotheekadviseur om een hypotheekadvies te verkrijgen. Bij de uitvoering van deze opdracht moet NBG handelen zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel adviseur in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Er rust op de NBG als dienstverlener een bijzondere zorgplicht die onder meer behelst dat de adviseur naar behoren onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van de cliënt en dat zij hem dient te waarschuwen voor eventuele risico's. De hypotheekadviseur zou meneer X moeten behoeden tegen het gevaar van een gebrek aan kunde en inzicht of van eigen lichtvaardigheid. Meneer X mag ervan uitgaan dat de dienstverlener deze zorgplicht jegens hem naleeft.

Waarschuwen voor en informeren over bepaalde specifieke eisen

Volgens de kantonrechter heeft NBG door de e-mail van 9 augustus 2017 een concreet aanbod voor een NHG-hypotheek gedaan, die de basis vormt voor de overeenkomst. In deze e-mail wordt op geen enkele wijze een voorbehoud gemaakt dat meneer X nog aan bepaalde specifieke eisen zou moeten voldoen. Sterker nog, in de e-mail wordt gesproken over het “regelen van een hypotheek” tegen een vergoeding van € 1.795,00. Als voorwaarde wordt gesteld dat diverse documenten moeten worden ingediend en dat de opdrachtovereenkomst moet worden ondertekend. Hierbij wordt een zeer algemene overeenkomst meegestuurd ter ondertekening. Hieruit valt echter niet op te maken dat de door NBG aangeboden hypotheek alleen tot stand kan komen indien meneer X aan bepaalde specifieke eisen voldoet. Daarmee heeft NBG niet aan haar zorgplicht voldaan.

NBG had als deskundige dienstverlener meneer X moeten informeren en waarschuwen over de specifieke eisen die gesteld worden bij de verlening van de hypotheek. De kantonrechter wijst de vordering van NBG tot betaling van de annuleringskosten dan ook af, omdat NBG niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel hypotheekadviseur mag worden verwacht en dus haar zorgplicht jegens meneer X heeft geschonden, hetgeen een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank of adviseur ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant