Uitspraak: Hof beperkt excessieve boeterente in particuliere geldleningsovereenkomst

Meneer X is een particulier die een lening nodig heeft. Hij gaat in gesprek met de heren A en B die hem een bedrag willen lenen. X laat weten dat hij €7.000 nodig heeft. Hij wil het bedrag gebruiken om een verzekering af te kopen die op naam van zijn dochter staat. De verzekering zou een bedrag uitkeren van €55.000. Dit moet echter wel binnen een week gebeuren. Gebeurt dit niet dan zal de vrouw van meneer X, met wie hij in een scheiding lag, er met het geld vandoor gaan. X heeft het geld zo dringend nodig dat hij bereid is om een veel hoger bedrag, van €14.000 of zelfs €15.000, terug te betalen. In juli 2016 komen A en B met X overeen dat hij een lening krijgt van €7.000. Als hij te laat betaald moet hij een extra €7.000 betalen en gaat hij een boeterente betalen van 8,33% op maandbasis. Dit is dus meer dan €1.000 per maand aan boeterente. Ondanks meerdere ingebrekestellingen zien A en B geen cent terug van de uitgeleende €7.000.

A en B vorderen betaling bij de kantonrechter

Nu X de lening niet betaald heeft en hij niets meer van zich laat horen, stappen zij naar de rechter. Zij vorderen betaling van een bedrag van €14.000. Dit is de €7.000 van de lening en €7.000 opslag zoals zij overeen zijn gekomen. Daarnaast vorderen zij de boeterenten van 8,33% over de hoofdsom, de wettelijk verschuldigde rente en de buitengerechtelijke incassokosten.
Meneer X verschijnt niet op de zitting. De kantonrechter verleent meneer X verstek. Dit houdt in dat de zitting ook zonder de aanwezigheid van meneer X kan plaatsvinden. Echter wijst de kantonrechter de vordering van de heren A en B af. Dit doet de rechter omdat A en B de geldleningsovereenkomst niet aan de rechter zouden hebben gegeven.

Regels ter bescherming van consumenten zijn in dit geval niet van toepassing

A en B gaan in appèl bij het Gerechtshof. Daar blijkt dat de geldleningsovereenkomst toch is aangeleverd en dus kan het hof de zaak inhoudelijk beoordelen. Op deze zitting verschijnt meneer X wederom niet en wordt er opnieuw verstek verleent.
Het hof begint met de beoordeling van de vordering tot het terugbetalen van de lening van €7.000. Dit is volgens het hof niet onrechtmatig of ongegrond en dus wordt dit toegewezen. Vervolgens gaat het hof in op de gevorderde opslag van €7.000 en de boeterente van 8,33% op maandbasis. Het hof is van oordeel dat deze afspraken gezien kunnen worden als woekerbepalingen. A en B verdedigen zich door te stellen dat X de lening zou gebruiken om toegang te krijgen tot een veel groter bedrag dan de lening. Nu A en B niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de regels ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten niet van toepassing, aldus het hof. Het hof begrijpt dat A en B zekerheid wilde creëren voor het terugbetalen van de lening. Echter vindt het hof dat de opslag en boeterente wel onevenredig zijn. Het hof wil graag horen wat meneer X hierover te zeggen heeft en last een extra zitting in. Op deze extra zitting, een zogenaamde comparitie, wordt X in de gelegenheid gesteld om voor de rechter te verschijnen. Echter verschijnt meneer X opnieuw niet op de zitting.

A en B maken geen misbruik van de omstandigheden

Nu meneer X niet is verschenen gaat het hof over tot het nemen van een beslissing. In eerste instantie was het hof van oordeel dat A en B misbruik maakte van de omstandigheden waarin X verkeerde en daarom een dergelijk hoge opslag hadden bedongen. Nu blijkt het juist meneer X te zijn die misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden en de heren A en B heeft opgelicht. Het hof wijst de vordering van A en B toe wat betekend dat X toch de opslag van €7.000 moet betalen.
Wat betreft de boeterente is het hof wel van oordeel dat deze wel erg hoog is. Zelfs nu X de heren A en B heeft opgelicht blijft de boeterente buitenproportioneel. Het hof oordeelt dat deze boeterente moet worden gematigd tot de wettelijke rente.
Uiteindelijk moet meneer X dus een bedrag van €14.000 betalen aan A en B, plus de wettelijke rente.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een krediet afgesloten met een excessieve boeterente? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het procederen over kredieten met excessieve boeterentes en opslagen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant