Menu

Klik op een van de onderstaande titels om een uitspraak te raadplegen. De uitspraken staan per onderwerp gerubriceerd. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Zorgplicht financiering/lening

Terug
ING en NN schenden zorgplicht door consument niet te informeren en moeten ruim € 22.000,- schadevergoeding betalen
Quion schendt zorgplicht door eigen verklaring consumenten niet te controleren
ABN AMRO schendt zorgplicht door vordering onvoldoende toe te lichten
ING moet lening conform afspraak omzetten naar variabele lening op basis van Euribor-tarief en teveel betaalde rente vergoeden
Quion mag rente niet wijzigen op basis van enkel 'veranderende marktomstandigheden'
Prospectus Voorschotbank is te onduidelijk, bank moet teveel betaalde rente vergoeden aan klant
ABN AMRO verwerkt opdracht tot aflossing ten onrechte niet en moet teveel betaalde hypotheekrente terugbetalen aan consument
Rechtsvordering bank na 5 jaar al verjaard omdat zekerheidsrecht al eerder is uitgewonnen
Rabobank schendt zorgplicht door consument niet te wijzen op nadelen van verlengen looptijd hypotheek
Cessieconstructie Rabobank faalt: bij cessie blijven wilsrechten achter bij de cedent [eigen zaak]
Obvion noemt verkeerd bedrag in offerte maar hoeft geen schadevergoeding te betalen
IDM moet teveel betaalde rente van doorlopend krediet terugbetalen aan consument
Obvion moet ex-echtgenote ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid door zwaarwegend belang van consument
SNS Bank schendt zorgplicht door consument niet te informeren over vereiste medewerking van haar ex-partner
Consument komt aflossingsverplichting niet na en moet bijna € 1,2 miljoen aan ING betalen
Cateringbedrijf beëindigd hypothecaire geldlening en moet een beëindigingsvergoeding van bijna € 740.000 betalen
Kifid oordeelt dat hypotheekrente in beginsel vooruitbetaald mag worden
Vesting Finance moet BKR registratie verwijderen zodat consument hypotheek kan afsluiten
Inspanningsverplichting kopers strekt niet zover dat zij zich moeten inzetten om BKR-registratie ongedaan te maken
ABN AMRO schendt zorgplicht door consument niet te informeren over aanpassing van begunstiging op verzekering
Nationale Nederlanden mag polis na bijna 12 jaar na aflossing hypotheek nog omzetten
Van Lanschot cedeert vordering van bijna € 4,5 miljoen aan Promontoria, pandrecht gaat mee over
Wehkamp dient negatieve BKR-registratie door betalingsachterstand van € 65 te verwijderen
ABN Amro diende consument te waarschuwen voor overkreditering bij afsluiting hypotheek en ouderlijke lening
Rabobank schendt zorgplicht door niet vooraf te controleren of de Nationale Hypotheek Garantie van toepassing was
Rabobank handelt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar door verhuur woning niet toe te staan
De Hypotheker schendt zorgplicht door consumenten ondeugdelijk advies te geven
Deutsche Bank schendt bijzondere zorgplicht door geen passend product aan onderneming te adviseren
Postbank informeert consumenten onvoldoende over de mogelijkheden en schendt haar zorgplicht
Rechter zet streep door verkoop leningen door Van Lanschot aan Promontoria
Borg bespaart € 850.000,= dankzij zijn ex-echtgenote
Interbank moet schadevergoeding betalen voor doorberekenen te hoge rentes
Direktbank moet € 20.000,= betalen wegens niet nakomen afspraken bij verkoop woning
Financieel adviseur aansprakelijk voor nalatigheid bij het versturen van een rentekeuzeformulier
Adviseur heeft wettelijke nazorgplicht, ook zonder een nazorgabonnement
Rabobank moet mogelijkheid tot boetevrij aflossen herstellen
Hypotheekadviseur schendt zorgplicht bij het oversluiten van een hypotheek
Rechtbank neigt naar gebrekkige dossiervoering door Rabobank in zorgplichtzaak
De Hypotheker moet schade vergoeden wegens ondeugdelijk advies
Schending zorgplicht ABN AMRO dreigt door onduidelijkheid over kredietvorm
Rabobank schendt zorgplicht door opleggen ontruimingsbeding
ABN AMRO dient schadevergoeding te betalen van ruim € 11 mln. wegens schending zorgplicht
Rabobank schendt zorgplicht bij herfinanciering onroerend goed (eigen zaak)
Financieel adviseur schendt zorgplicht bij advies hypotheek
Terug
Laatste tweets