Uitspraak: ING en NN schenden zorgplicht door consument niet te informeren en moeten ruim € 22.000,- schadevergoeding betalen

Meneer A heeft in 2000 een hypothecaire geldlening afgesloten. Aan deze geldlening is een spaarverzekering van de Nationale Nederlanden (hierna: “NN”) gekoppeld. Met de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (hierna: “Wet IB”) werd het mogelijk om een spaarverzekering aan te merken als een ‘Kapitaalverzekering Eigen Woning’ (hierna: “KEW”). Op deze manier kan er fiscaal vriendelijk worden gespaard doordat het opgebouwd vermogen niet meetelt bij de berekening van de grondslag van het voordeel uit sparen en beleggen, box 3 in de inkomstenbelasting. De rente uit een KEW kan onder voorwaarden zelfs in box 1 worden vrijgesteld.

Meneer A doet tussen 2001 en 2014 elk jaar netjes zijn belastingaangifte waarbij hij de spaarverzekering steeds in box 1 opgeeft. Er was echter 1 probleem, de spaarverzekering is bij de aanvraag nooit aangemerkt als KEW. Door de invoering van de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’ was het tot uiterlijk 1 april 2013 mogelijk om de spaarverzekering aan te merken als KEW.

Kapitaalverzekering blijkt niet aangemerkt te zijn als KEW

Tijdens de belastingaangifte in 2015 merkte meneer A op dat de kapitaalverzekering in box 3 stond in plats van box 1. De kapitaalverzekering was niet aangemerkt als KEW en dit was ook niet meer mogelijk. In oktober 2016 heeft meneer A een verzoek bij de belastingdienst ingediend om de spaarverzekering alsnog als KEW aan te merken. De belastingdienst heeft dat verzoek geweigerd. Tijdens het afsluiten van de hypothecaire geldlening en spaarverzekering behoorde ING en NN tot hetzelfde concern.

Meneer A heeft vervolgens een klacht ingediend bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (hierna: “Kifid”). In deze procedure vordert hij een vergoeding van het nadeel dat hij lijdt door het ontbreken van KEW. ING had volgens meneer A de spaarrekening aan moeten merken als KEW of op zijn minst meneer A moeten informeren dat dit enkel mogelijk was tot 1 april 2013. Omdat ING dit heeft nagelaten is ING volgens meneer A tekortgeschoten in haar zorgplicht die op haar als adviseur dan wel tussenpersoon rust. Ook NN wordt hiervoor door meneer A aansprakelijk gesteld, zij kan zich niet verschuilen achter de plichten die op ING rusten.

Kifid: ING en/of NN hadden meneer A moeten informeren

Het Kifid oordeelt dat er voor ING en/of NN een plicht was om meneer A te informeren over fiscale (wets)wijzigingen omtrent het financiële product gedurende de looptijd. Zowel ING als NN is tekortgeschoten in haar zorgplicht als adviseur/tussenpersoon. Het Kifid dient de schade te begroten die ING en/of NN aan meneer A moeten vergoeden.

Het Kifid beslist dat zowel ING als NN hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een schadevergoeding aan mevrouw A voor een bedrag van € 22.226,14.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank of verzekeraar ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant