Uitspraak: Pandakte niet juist geregistreerd bij Belastingdienst

TLC heeft in 2007 en 2008 een basiskrediet afgesloten voor een bedrag van 25.000 euro. Dit werkkapitaal is door de ING telefonisch verstrekt. Vervolgens is in juli en augustus 2013 overeengekomen dat het kapitaal zou worden verlaagd. In de overeenkomsten die in januari 2008 en juli 2013 zijn gesloten is opgenomen dat TLC alle huidige en toekomstige vorderingen op derden zal verpanden aan ING.

ING heeft een incassogemachtigde, namelijk Vestiging Finance. De incassogemachtigde heeft geprobeerd om kredietfaciliteiten te innen bij TLC, nu een gebrek was ontstaan aan vermogen en een overschrijding van de kredietlimiet heeft plaatsgevonden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 110.000 euro.

De incassogemachtigde heeft eind mei aan een medewerker van TLC laten weten dat een vordering op een van de medewerkers is verpand aan ING en dat het uitstaande bedrag door de medewerker aan ING moet worden voldaan. Deze medewerker is eind september 2016 in gebreke gesteld.

Vordering

ING vordert dat de betreffende medewerker van TLC wordt veroordeeld tot betaling van 100.000 euro aan de bank.

Beoordeling

De medewerker heeft verweer gevoerd en gesteld dat geen geldig pandrecht is gevestigd. De akte zou niet zijn geregistreerd bij de Belastingdienst. De bank stelt dat de akte wel geldig is geregistreerd. De registratie is opgenomen in het uittreksel van de KvK, achter de akte. De medewerker betwist dit en geeft aan dat de Belastingdienst een stempel zet op het te registreren stuk.

De rechtbank stelt dat uit het uittreksel kan worden vastgesteld dat iets is geregistreerd. Wat dit precies is, blijkt niet uit de stempel. Niet is vast komen te staan dat de overeenkomst waarin de verpanding door de bank is vastgelegd bij de Belastingdienst is geregistreerd. De registratie sluit niet aan bij hetgeen daarover is vastgelegd. De rechtbank kan niet vaststellen dat het gaat om een geregistreerde onderhandse akte. Het pandrecht kan niet rechtsgeldig zijn gevestigd. De vorderingen van de bank worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant