Uitspraak: Rechter zet streep door verkoop leningen door Van Lanschot aan Promontoria

In 2015 heeft Van Lanschot een grote hypothekenportefeuille verkocht aan Promontoria. Daarmee beoogde zij afscheid te nemen van een groot aantal klanten. De bank heeft op 20 september 2017 echter een tik op de vingers gekregen van de rechtbank Oost-Brabant. De rechter heeft overwogen dat de overdracht van de hypotheken nietig is. Het gevolg daarvan is dat Van Lanschot nog steeds contractspartij blijft van haar klanten en dat op haar in dat kader nog steeds een bijzondere zorgplicht rust.

Overdracht heeft geleid tot veel ontevreden klanten die naar rechter zijn gestapt

Het Financieele Dagblad schrijft dat de verkoop van de portefeuille slechte leningen aan opkoopfond Promontoria inmiddels heeft geleid tot meerdere kort gedingen. De klanten zijn immers bij hun “nieuwe (ex-)eigenaar” geconfronteerd met strengere voorwaarden dan waarmee zij bij de bank te maken hadden, waaronder hogere rentes en kortere aflossingstermijnen. Tot nu toe won de bank alle zaken. Daar is echter sinds de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant verandering in gekomen.

Een woordvoerder van Van Lanschot heeft aangegeven dat het nog onduidelijk is of er nadere afspraken met Promontoria omtrent invulling van de zorgplicht, zodat laatstgenoemde daaraan gaat voldoen. Ook een eventueel hoger beroep van Van Lanschot behoort tot de mogelijkheden.

Uitleg Algemene Bankvoorwaarden in voordeel klanten

De discussie spitste zich voor de rechter in grote mate toe op de vraag hoe art. 36 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) moest worden uitgelegd. In dat artikel was opgenomen dat klanten bij voorbaat toestemming gaven voor het (deels) overdragen van de bankonderneming aan een ander. Met het oog op Europese jurisprudentie kwam de rechter tot de conclusie dat Van Lanschot in dit geval geen deel van haar onderneming heeft overgedragen in de zin van art. 36 ABV. Er zijn slechts contracten overgedragen. De rechtbank acht het in dat kader van belang dat Promontaria geen kredietverstrekker is, waardoor de overgedragen bijzonder beheer klanten geen additioneel krediet kunnen afsluiten om weer in regulier beheer te komen. Vanuit onder meer dat perspectief worden klanten dus benadeeld.

Rechter oordeelt dat bank niet onrechtmatig heeft gehandeld

Ondanks dat de overdracht van de kredieten van Van Lanschot aan Promontaria dus nietig is, oordeelt de rechter dat niet is komen vast te staan dat Van Lanschot onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar klanten. Dit vonnis biedt mogelijk echter wel een opstap voor gedupeerde klanten die als gevolg van de (inmiddels nietig gebleken) overdracht van hun kredietportefeuille schade hebben geleden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 20 september 2017.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van de (nietige) overdracht van uw krediet van Van Lanschot aan Promontaria? Of heeft u een ander geschil met uw bank, bijvoorbeeld omdat de bank haar zorgplicht heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Financieel Recht Advocaten behartigt al vele jaren lang de belangen van particulieren en ondernemers die een geschil hebben met hun bank of met een andere financiële dienstverlener. Ook treedt Financieel Rechtbank op voor andere klanten van Van Lanschot.

Zie vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant