Uitspraak: Vervroegd opeisingsbeding blijft in stand

X heeft bij de Rabobank een ‘Rabo Kort Roodstaan krediet’ afgesloten voor een bedrag van 1.900 euro. In de kredietovereenkomst zijn diverse afspraken neergelegd, waaronder dat (i) de rekening niet meer rood mag staan dan de overeengekomen kredietlimiet en (ii) de rekening minimaal één volledige werkdag in de drie maanden een positief saldo moet hebben.

X heeft zijn kredietlimiet overschreden en heeft dit niet tijdig aangevuld. Er zijn herhaaldelijk aanmaningen verstuurd, maar toch voldoet X niet aan de voorwaarden. Per brief is het saldotekort opgeëist in verband met het contractueel overeengekomen opeisingsbeding. De Rabobank heeft vervolgens het krediet vroegtijdig opgeëist door middel van een dagvaarding.

Beoordeling

In een tussenvonnis is geconstateerd dat de dagvaarding niet voldeed aan art. 21 Rv. De rechter heeft na ambtshalve toetsing de bank in de gelegenheid gesteld haar vordering nader te onderbouwen. Onder andere moet de bank met stuken aantonen dat voldaan is aan de informatieplicht.

De bank heeft in haar akte aangevoerd dat voorafgaand aan de overeenkomst met X een ESIC-formulier is verstrekt ((Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet). De informatie in het formulier is 14 dagen geldig, waardoor X voldoende tijd heeft gehad om de informatie tot zich te nemen en eventueel te vergelijken met andere aanbieders. De rechtbank komt tot de conclusie dat de bank heeft voldaan aan haar informatieverplichtingen.

De kantonrechter is overgegaan op een ambtshalve toetsing, waarbij de vroegtijdige opeising in stand wordt gehouden. Het opeisingsbeding is geldig (art. 7:75 lid 1 BW). Een vervroegd opeisingsbeding is alleen niet geldig indien de opeising verband houdt met overschrijding van krediet (art. 7:77 lid 1 sub c BW). Deze regel gaat niet op als is overeengekomen dat de consument binnen 3 maanden de geldsom moet terugbetalen. In dat geval is het beding wel geldig. De vordering van de bank wordt toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw hypotheek of lening opgezegd of opgeëist en wilt u graag weten of dat zomaar kan? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant