Uitspraak: Vesting Finance moet BKR registratie verwijderen

Mevrouw X heeft zich gewend tot de voorzieningenrechter met een verzoek om verwijdering van haar BKR registratie. De rechter heeft na afweging van de belangen bepaald dat de registratie verwijderd moet worden.

Aanleiding

Mevrouw X sluit bij bedrijf Y een verzendhuiskrediet af ter waarde van €500. Dit is een krediet dat gebruikt wordt bij de aankoop van spullen via een postorderbedrijf. Dit krediet wordt door Y geregistreerd bij het BKR in juni 2004. Mevrouw X betaalt geen enkele betalingstermijn waardoor er direct een achterstand ontstaat. Deze achterstand wordt een jaar later in juni 2005 geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het BKR. Op verzoek van Y wijzigt Vesting Finance de registratiedatum naar mei 2014. Een BKR registratie is 5 jaar geldig en de einddatum van de registratie komt dus te liggen in mei 2019. Mevrouw X doorloopt een schuldsaneringstraject dat eindigt in oktober 2015. Zij krijgt van de rechter een schone lei per oktober 2015.

Vesting Finance ziet, vanwege de schone lei, oktober 2015 als de datum van laatste aflossing. De registratie wordt daarom gewijzigd van mei 2014 naar oktober 2015. Hiermee schuift de einddatum van de registratie ook op van mei 2019 naar oktober 2020. In 2018 wil mevrouw X met haar echtgenoot een woonhuis kopen. De koopovereenkomst bevat een ontbindende voorwaarde met betrekking tot de financiering. Dit betekent dat de overeenkomst wordt ontbonden indien de financiering niet rond komt. Om ontbinding te voorkomen wil zij graag voor half december 2018 de BKR registratie verwijderd zien worden zodat zij een hypothecaire financiering kan krijgen.

Mevrouw vordert verwijdering van haar BKR registratie

Mevrouw X stapt naar de voorzieningenrechter en eist dat haar BKR registratie zo snel mogelijk wordt verwijderd door Vesting Finance. De vordering onderbouwt mevrouw X door te stellen dat de vordering in 2010 is verjaard. De registratie datum zou dus in 2010 moeten liggen waardoor de registratie in 2015 verlopen zou zijn. Daarnaast stelt mevrouw X dat de registratie haar disproportioneel schaadt omdat zij door de registratie geen huis kan kopen. De vordering is in beginsel maar €500 hoewel deze in tijd wel is opgelopen door rente en kosten. Het gaat dus om een relatief klein bedrag.

Vesting Finance verweert zich bij de rechter door te stellen dat het doel van de registratie bij het BKR is om kredietverleners te beschermen tegen slecht betalende kredietnemers. Een verwijdering uit de registers zou een verkeerd beeld scheppen over het betaalgedrag van mevrouw X. Vestig Finance geeft toe dat het nu beter gaat met mevrouw X maar dit is geen garantie voor haar toekomstige betaalgedrag.

Registratie bij het BKR is disproportioneel

De voorzieningenrechter gaat eerst in op het standpunt van mevrouw dat de vordering verjaard is. Met dit standpunt is de rechter het niet eens. Mevrouw X heeft onvoldoende onderbouwd dat de vordering verjaard is.
Daarna gaat de rechter in op het standpunt van X dat de registratie disproportioneel is. De rechter maakt hiervoor een belangenafweging. De BKR registratie is volgens de rechter van maatschappelijk belang. Het doel van de registers is om de verantwoorde dienstverlening op financieel gebied te waarborgen. Tegenover dit algemene belang staat het belang van mevrouw X. Zij heeft een verzoek gedaan om haar negatieve BKR registratie te verwijderen. De rechter is van oordeel dat Vesting Finance in dit geval op het verzoek, na afweging van de belangen, in redelijkheid in had moeten gaan. De registratie had in dit geval verwijdert moeten worden. Als belangrijke factoren noemt de rechter hier dat mevrouw X inmiddels al jaren fulltime werkt en dat er geen sprake meer is van een schuldenlast.

Daarnaast is het alternatief voor de koopwoning een huurwoning in de vrije sector. Dit zou een veel hogere woonlast voor mevrouw X betekenen. Hiertegenover staat dat Vesting Finance alleen in het algemeen het belang van een BKR registratie heeft onderbouwd. Zij is niet genoeg ingegaan op de vraag waarom een BKR registratie in dit geval zou moeten blijven bestaan. Vesting Finance heeft volgens de rechter de belangen van mevrouw dus onvoldoende afgewogen. De rechter veroordeelt Vesting Finance tot verwijdering van de BKR registratie van mevrouw X.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een probleem met het rondkrijgen van een financiering? Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. 

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant