Uitspraak: Vesting Finance moet BKR registratie verwijderen zodat consument hypotheek kan afsluiten

Mevrouw E heeft in maart 2006 verschillende dingen gekocht bij Neckermann en in verband met deze aankoop heeft zij een kredietovereenkomst gesloten met Neckermann. Op dit krediet heeft zij een betalingsachterstand laten ontstaan waarnaar Neckermann de betalingsachterstand heeft laten registreren bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR). Daarbij is door Neckermann de codering A2 gebruikt wat inhoudt dat er een betalingsachterstand is op het krediet en dat de restantvordering in één keer is opgeëist door de kredietverstrekker. De betalingsachterstand bedroeg op dat moment € 317,63. Uiteindelijk heeft Vesting Finance de kredietovereenkomst overgenomen van Neckermann.

Consument kan geen hypotheek krijgen door BKR-registratie

Mevrouw E heeft samen met haar partner een woning gekocht in Rotterdam. Als zij de financiering voor de aankoop van deze woning niet rond krijgt kan zij, na al twee keer uitstel te hebben gekregen van de kopers, uiterlijk op 8 februari 2018 de koopovereenkomst ontbinden. Mevrouw E heeft Vesting Finance verzocht de negatieve BKR-registratie te verwijderen, Vesting Finance heeft dit afgewezen.

Uiteindelijk heeft mevrouw E een procedure gestart bij de rechtbank waarbij zij heeft gevorderd dat Vesting Finance wordt veroordeeld om de BKR-registratie te verwijderen. Mevrouw E kan door de BKR-registratie geen hypotheek verkrijgen voor haar woning. Volgens de rechtbank gaat het bij de beantwoording van de vraag of Vesting Finance de A2 codering moet verwijderen niet om een afweging van de belangen tussen mevrouw E en Vesting Finance maar om een toetsing van het doel van de registratie aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het belang van mevrouw E bij de verwijdering van de A2 codering moet dus worden afgewogen tegen het belang van de registratie van A2 coderingen.

Rechtbank weegt belang van consument af tegen belang van registratie

De rechter wijst de verwijdering van de negatieve BKR-registratie toe. De BKR-registratie is destijds terecht gedaan aldus de voorzieningenrechter. Mevrouw E heeft echter succesvol het WSNP-traject doorlopen en er is aan haar een schone lei verleend. Mevrouw E en haar partner hebben beiden een baan en mevrouw E heeft de schuld en bijbehorende BKR-registratie pas ontdekt op het moment dat zij een hypotheek aan gingen vragen. Toen mevrouw E op de hoogte was van de BKR-registratie heeft zij direct contact opgenomen met Vesting Finance en de schuld betaald, ook al was zij dit niet verplicht door haar schone lei. Volgens de rechter blijkt hieruit voldoende dat er sprake is van een stabiele financiële situatie bij mevrouw E.

Het feit dat de schuld slechts een bedrag van € 317,63 betreft weegt ook mee. Het gezamenlijke inkomen van mevrouw E en haar partner bedraagt € 66.000,- en dit is volgens de rechter ruim voldoende om een hypothecaire geldlening van € 212.500,-.De negatieve BKR-registratie schiet het doel van kredietregistratie volgens de rechter voorbij. Mevrouw E heeft een groot belang bij de verwijdering van de registratie waardoor de rechter haar vordering toewijst.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Financieel recht advocaten

Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant