Uitspraak: Wehkamp dient negatieve BKR-registratie door betalingsachterstand te verwijderen

De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat de negatieve BKR-registratie van de kredietovereenkomst tussen Wehkamp en Meneer D het doel van kredietregistratie voorbij schiet. Wehkamp dient binnen 3 dagen de A2-codering te schrappen onder een dwangsom van €10.000,-.

Aanleiding

Meneer D heeft eind 2014/begin 2015 een Playstation en een router gekocht bij Wehkamp. Hij wenste deze aankoop in maandelijkse termijnen van €13,- te betalen. Meneer D is ZZP’er en had destijds weinig tijd om zijn administratie bij te houden. Hierdoor vergat hij 5 termijnen van €13,- te betalen. Wehkamp zegde daarop de kredietrelatie op en schakelde een incassobureau in om het volledige bedrag te innen. De kredietovereenkomst werd bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) geregistreerd met de codering A2, wat aangeeft dat er een betalingsachterstand was en het krediet in één keer was opgeëist.

Meneer D woont met zijn gezin in een huurhuis, dat hij kan kopen, waardoor zijn maandlasten €150,- lager zouden zijn dan de huidige huurprijs. Hij maakte gebruik van deze mogelijkheid, maar kon de koopovereenkomst alleen ontbinden als hij geen bindend aanbod ontving voor een hypothecaire geldlening. Hiervoor verzocht hij Wehkamp om de negatieve BKR-registratie te verwijderen, maar Wehkamp weigerde dit. Meneer D startte een procedure bij de rechtbank Overijssel en eiste verwijdering van de BKR-registratie.

Registratietoetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit

De rechter oordeelde dat de afweging van de vraag of Wehkamp de negatieve BKR-registratie moet verwijderen niet zozeer om de belangen tussen meneer D en Wehkamp gaat, maar om een toetsing van het doel van de registratie aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het belang van meneer D bij verwijdering van de registratie dient te worden afgewogen tegen het belang van de registratie van A2-coderingen. Meneer D gaf aan dat hij de betalingen was vergeten door de drukte, maar toen hij een brief van het incassobureau ontving, loste hij de gehele schuld in één keer af inclusief rente en kosten. Ook heeft hij in het verleden bij Wehkamp voor een groter bedrag spullen op krediet gekocht en deze tijdig afgelost. Zowel de financiële situatie van meneer D als die van zijn echtgenote is stabiel, en hij werkt sinds 1 januari 2018 niet meer als ZZP’er, maar in loondienst.

Wehkamp stelde dat zij de A2-codering wil handhaven omdat ze meerdere waarschuwingen had gegeven voor mogelijke gevolgen als meneer D de termijnen niet zou betalen. Meneer D ontkende waarschuwingen te hebben ontvangen en de rechtbank nam zijn standpunt als uitgangspunt, omdat Wehkamp geen bewijzen van eerdere waarschuwingen had overgelegd.

Negatieve BKR-registratie schiet het doel van kredietregistratie voorbij

De rechtbank oordeelde dat de negatieve BKR-registratie, gezien het voorgaande, het doel van kredietregistratie voorbij is geschoten. Het is in dit geval niet nodig om de financiële risico’s van kredietverlening te beperken met een negatieve BKR-registratie. Meneer D heeft een groot belang bij verwijdering van de registratie, omdat de A2-codering zijn kansen op het verkrijgen van een hypothecaire geldlening aanzienlijk beperkt. Wehkamp moet binnen 3 dagen de A2-codering verwijderen onder een dwangsom van €10.000,-.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Financieel Recht Advocaten

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant