Uitspraak: Wehkamp dient negatieve BKR-registratie door betalingsachterstand te verwijderen

De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat de negatieve BKR-registratie van de kredietovereenkomst tussen Wehkamp en Meneer D het doel van kredietregistratie voorbij schiet. Wehkamp dient binnen 3 dagen de A2-codering te schrappen onder een dwangsom van €10.000,-.

Aanleiding

Meneer D heeft eind 2014/begin 2015 een Playstation en een router gekocht bij Wehkamp. Meneer D wenste deze koopovereenkomst in maandelijkse termijnen van €13,- te voldoen. Meneer D is ZZP’er. Destijds was het volgens meneer D erg druk en had hij weinig tijd om zijn administratie goed bij te houden. Hij is daardoor vergeten 5 termijnen van €13,- te betalen. Wehkamp heeft vervolgens de kredietrelatie opgezegd en een incassobureau ingeschakeld om de volledige lening te innen. De kredietovereenkomst is geregistreerd bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) met de codering A2. Dit houdt in dat er een betalingsachterstand is geweest op de kredietovereenkomst en dat het krediet in één keer is opgeëist.

Meneer D woont met zijn gezin in een huurhuis. Dit huurhuis kan hij kopen waardoor zijn maandlasten €150,- lager uitvallen dan de huurprijs die hij op dit moment betaald. Meneer D heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en kan uiterlijk op 20 januari 2018 de koopovereenkomst ontbinden indien hij geen bindend aanbod heeft ontvangen voor een hypothecaire geldlening. Ten behoeve van deze geldlening heeft meneer D Wehkamp verzocht de negatieve BKR-registratie te verwijderen waarop Wehkamp meneer D heeft laten weten dat zij de BKR-registratie niet zal verwijderen. Meneer D start een procedure bij de rechtbank Overijssel en vordert dat Wehkamp de BKR-registratie verwijderd.

Registratietoetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit

Volgens de rechter gaat het bij de beantwoording van de vraag of Wehkamp de negatieve BKR-registratie moet verwijderen niet zozeer om een afweging van de belangen tussen meneer D en Wehkamp maar om een toetsing van het doel van de registratie aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het belang van Meneer D bij verwijdering van de registratie dient te worden afgewogen tegen het belang van de registratie van A2 coderingen. Meneer D heeft hierbij aangegeven dat hij door de drukte vergeten was de maandelijkse bedragen te betalen aan Wehkamp. Door een brief van een incassobureau kwam meneer D erachter dat hij deze betalingen was vergeten waarnaar hij de gehele schuld in één keer heeft afgelost inclusief rente en kosten. Daarnaast heeft meneer D in het verleden vaker spullen gekocht bij Wehkamp voor een veel groter bedrag, ook op krediet. Deze lening had meneer D wel tijdig afgelost. Ook de financiële situatie van zowel meneer D als zijn echtgenote is stabiel en meneer D is vanaf 1 januari 2018 niet meer werkzaam als ZZP’er maar in loondienst.

Wehkamp stelt dat zij de A2-codering wil handhaven omdat zij meermaals gewaarschuwd heeft voor de mogelijke gevolgen indien meneer D de termijnen niet zou betalen. Meneer D stelt daartegenover dat hij geen waarschuwingen van Wehkamp heeft ontvangen en voor het eerst hoorde van de achterstanden toen hij de brief van het incassobureau ontving. De rechtbank neemt het standpunt van meneer D als uitgangspunt nu Wehkamp geen bewijzen heeft overgelegd van de eerdere waarschuwingen.

Negatieve BKR-registratie schiet het doel van kredietregistratie voorbij

De rechtbank oordeelt dat de negatieve BKR-registratie, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, het doel van kredietregistratie voorbij is geschoten. Een negatieve BKR-registratie is in dit geval niet nodig om de financiële risico’s van kredietverlening te beperken. Meneer D heeft groot belang bij verwijdering van de negatieve BKR-registratie. De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat meneer D geen hypothecaire geldlening zal kunnen verkrijgen door deze negatieve BKR-registratie. De A2-codering schiet zijn doel voorbij terwijl meneer D een groot belang heeft bij het verwijderen van deze registratie. Wehkamp dient binnen 3 dagen de A2-codering te schappen onder een dwangsom van € 10.000,-.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank.

Financieel Recht Advocaten

Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant