Uitspraak: Afdekking renterisico’s bij vaste kern van krediet

X heeft in 2007 haar activiteiten opnieuw gefinancierd bij ING met een rekening-courantkrediet van 5 miljoen euro. X heeft Euribor gerelateerde kredieten bij leveranciers. ING heeft in 2008 een presentatie gegeven aan de controller van X over de financiële situatie en het afdekken van renterisico’s. X spreekt de wens over het afdekken van de renterisico’s uit. ING heeft aangegeven dat zij maximaal 3,5 miljoen wil hedgen.

De externe adviseurs van X hebben aangegeven dat zij een renterisico wensen af te dekken van 6 mio. Dit zou een bedrijfsbesluit zijn van X en de vaste kern zou aanwezig zijn (het bestendig bedrag dat is opgenomen). X heeft met ING op 25 juni 2008 een renteswap gesloten met een hoofdsom van 5 miljoen. Op enig moment is de exploitatie van X noodgedwongen beëindigd. Daarom is de renteswap tussentijds tegengesloten en de beëindigingskosten van 700.000 euro in rekening gebracht.

Verwijt

X maakt de bank het verwijt dat zij de renteswap is aangegaan voor de hoogte en duur van het rekening-courantkrediet. Dit zou niet passend zijn, waardoor toerekenbaar tekort is geschoten/ onrechtmatig is gehandeld. De bank stelt dat geen advies is verleend (execution only), maar dat X en de externe adviseurs zelf op de constructies hebben aangedrongen. Daarnaast zou het gaan om een passend product. X heeft aangevoerd dat sprake is van advies nu ING het initiatief heeft genomen een presentatie te geven en heeft geadviseerd een renteswap aan te gaan.

Beoordeling

Het hof heeft zich over de zaak gebogen. Het hof heeft onder meer aangegeven een grote waarde te hechten aan het feit dat “dat de externe adviseurs van X BV destijds rechtstreeks contact met ING op hebben genomen, aan hebben gedrongen op het afsluiten van de renteswap en daarbij aangaven: (i) onder welke modaliteiten dat moest gebeuren, (ii) dat dit voor X BV een ‘bedrijfsbesluit’ is en (iii) dat de vaste kern aanwezig is.”

Daarnaast zou X voldoende toelichting hebben gegeven op hetgeen zij stelt. Niet is vast komen te staan dat ING heeft geadviseerd. Met betrekking tot de renteswap heeft ING geen informatie- of waarschuwingsplicht jegens X. Dit houdt verband met het feit dat X zelf heeft aangedrongen op de constructie van rentedekking. Ook is de renteswap passend en is sprake van een execution only-relatie. Het hof is het een met de rechtbank en bekrachtigt het vonnis. De vordering van X worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant