Uitspraak: Rabobank schendt zorgplicht bij in stand laten van renteswap en dient 75% schade te vergoeden

Spant Best B.V. is een groothandel in bouwmaterialen. Spant Best heeft in 2006  contact met de Rabobank opgenomen over een kredietverstrekking ter verwezenlijking van een bouwplan. Spant Best wenste zekerheid te verkrijgen over de rente van de toekomstige financiering. Rabobank heeft Spant Best geïnformeerd een afgeleid financieel product waarmee de variabele rente kon worden omgezet in een vaste rente (de zogenaamde “renteswap”). In maart 2007 sluit Spant Best naar aanleiding van deze informatie een renteswap af voor een bedrag van € 5 miljoen, met een uitgestelde ingangsdatum op 1 juli 2008. De ingangsdatum werd uitgesteld, omdat Spant Best het krediet voor verwezenlijking van haar bouwplannen pas rond juli 2008 zou afnemen.

Spant Best kon geen geschikte locatie vinden voor haar bouwplannen. Ook op 1 juli 2008 – de ingangsdatum van de renteswap – was er (dus) nog geen kredietovereenkomst gesloten voor de verwezenlijking van de bouwplannen. Desondanks werd de renteswap gestand gedaan. Op 18 maart 2009 liet Span Best aan de Rabobank weten af te zien van de bouwplannen. De renteswap bleef echter doorlopen. Uiteindelijk is de renteswap in 2014 beëindigd met een negatieve waarde van € 842.212,-. Daarnaast had Spant Best in totaal € 891.817,76 aan rente betaald aan de Rabobank.

Spant Best stelt dat de Rabobank haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden door haar niet deugdelijk te informeren over de risico's die waren verbonden aan de renteswap.

Rechtbank: schending zorgplicht door laten ontstaan 'open positie'

De omvang van de bijzondere zorgplicht is afhankelijk van alle omstandigheden. In dit geval is van belang dat de (uitgestelde) renteswap een complex financieel product is en Spant Best geen ervaring had met rentederivaten. Daarentegen betrof Spant Best een groot bedrijf met ruime ondernemerservaring, waarvan verwacht mag worden dat zij zelf onderzoek doet bij het afsluiten van dergelijke financiële producten.

De rechtbank concludeert dat Rabobank bij het afsluiten van de (uitgestelde) renteswap in 2007 voldoende informatie heeft verstrekt aan Spant Best over de risico's. Rabobank mocht er in 2007 vanuit gaan dat zij Spant Best uiterlijk op 1 juli 2008 de financiering zou verstrekken ter verwezenlijking van de bouwplannen en er zodoende geen 'open positie' (renteswap zonder achterliggende financiering) zou ontstaan. Begin 2008 vernam de Rabobank dat er geen geschikte bouwlocatie was gevonden. Rabobank kon toen zien aankomen dat de financieringsaanvraag voor de bouw nog enige tijd op zich zou laten wachten en dat er per 1 juli 2008 een 'open positie' zou ontstaan. Desondanks heeft Rabobank Spant Best in mei 2008 niet gewezen op de consequenties van het niet doorgaan van de bouwplannen. Naar het oordeel van de rechtbank had Rabobank op dat moment Spant Best moeten waarschuwen voor de risico's van verder uitstel van de bouwplannen. Zelfs op 18 maart 2009, toen de bouwplannen van de baan waren en de marktwaarde van de renteswap negatief was, heeft Rabobank dit nagelaten. Het is grotendeels te wijten aan de Rabobank dat de schuld van Spant Best dermate hoog is opgelopen.

Rabobank moet schade vergoeden van ca. € 1 miljoen

Rabobank heeft dan ook haar zorgplicht geschonden en dient de door Spant Best geleden schade voor 75% te vergoeden. De overige 25% van de schade komt voor rekening van Spant Best, omdat zij te weinig heeft gedaan ter voorkoming of beperking van de schade. De Rabobank dient derhalve een bedrag ad € 941.653,77 te betalen aan Spant Best.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een renteswap of rentecap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant