Uitspraak: Aegon moet premie terugbetalen omdat overlijdensrisicoverzekering te lang doorloopt

Meneer A heeft een hypothecaire lening. Om deze lening aan het eind van de looptijd te kunnen aflossen heeft hij een spaarverzekering afgesloten. Daarnaast heeft hij een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij Aegon Levensverzekeringen. De geldverstrekker heeft op beide verzekeringen een pandrecht. Het beheer van de hypotheek heeft Aegon Hypotheken overgedragen aan Stater. Aegon Hypotheken beheert wel de levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan hypothecaire geldleningen die in beheer zijn bij Stater.
In mei 2016 heeft meneer A zijn hypotheek afgelost. In november 2016 laat meneer A aan Aegon Hypotheken weten dat zijn lening is afgelost. Toch blijft de overlijdensrisicoverzekering doorlopen. Wanneer meneer A verhaal gaat halen, laat Aegon Hypotheken weten dat zij geen bericht hebben gehad van Stater over het aflossen van de hypotheek. Ze geven ook aan geen bericht van meneer A te hebben ontvangen en dat daarom de overlijdensrisicoverzekering is blijven doorlopen.
Op 5 december 2016 stuurt Stater Aegon Hypotheken alsnog het bericht dat de hypotheek is afgelost en dat het pandrecht vervallen is. Aegon Levensverzekeringen zet de overlijdensrisicoverzekering stop en betaald de premie die na 1 december 2016 is betaald, terug aan meneer A.

Meneer A wil alle premie vergoed krijgen

Meneer A is het niet eens met de oplossing van Aegon. Hij wil alle betaalde premie vanaf april tot en met november 2016 ook vergoed krijgen. Hij verwijt Aegon Hypotheken dat zij hem geen bericht heeft gestuurd met de mededeling dat hij zijn overlijdensrisicoverzekering kon opzeggen. Indien hij hier wel bericht van had gehad dan zou hij de verzekering direct opgezegd hebben. Meneer A had vanaf mei 2016 de verzekering al niet meer nodig. In die periode was hij druk met zijn verhuizing en kon daarom niet reageren op het beëindigen van de overlijdensrisicoverzekering.
Stater blijkt het bericht dat de hypotheek was afgelost naar de verkeerde partij te hebben verzonden. Aegon Hypotheken kon echter wel op de hoogte zijn van het aflossen van de lening. Voor de spaarverzekering heeft zij wel een bericht verstuurd dat deze beëindigd kon worden.

Meneer A had zelf de overlijdensrisicoverzekering moeten opzeggen

Aegon Hypotheken verweert zich tegen de stellingen van meneer A. Zij stelt dat wanneer de hypotheek is afgelost dit niet betekend dat de overlijdensrisicoverzekering per direct wordt stopgezet. Het is aan meneer A zelf om te bepalen of de verzekering nog gepast is voor hem. Daarnaast wist meneer A dat met het aflossen van zijn hypothecaire lening de levensverzekering niet direct werd beëindigt. De spaarverzekering die meneer A had heeft hij wel zelf opgezegd. Meneer A had dus actiever moeten handelen door bijvoorbeeld contact op te nemen met Aegon Hypotheken. Als laatste voert Aegon Hypotheken aan dat de verzekering ook na het aflossen van de lening, gewoon had uitgekeerd. De premie is dus niet voor niets betaald.

Beide partijen hebben schuld aan het ontstaan van de schade

Het Kifid stelt vast dat Stater een fout heeft gemaakt. De mededeling over het aflossen van de hypotheek is naar de verkeerde partij gestuurd. Had Stater dit bericht wel naar Aegon Hypotheken gestuurd, dan had meneer A de overlijdensrisicoverzekering in mei 2016 kunnen beëindigen.
Stater handelt in opdracht van Aegon Hypotheken. Het Kifid merkt Stater aan als hulppersoon van Aegon Hypotheken. De fout die Stater heeft gemaakt komt daarmee voor risico van Aegon Hypotheken. Zij is dan ook verantwoordelijk voor de onjuiste communicatie en de daaruit voortvloeiende schade.
Het Kifid is van oordeel dat meneer A ook heeft bijgedragen aan de schade. Hij heeft de spaarverzekering wel opgezegd. Hij wist dus hoe het opzeggen van een verzekering, gekoppeld aan de afgeloste hypotheek, in zijn werk ging. Meneer A voert aan dat hij destijds druk was met de verhuizing en het Kifid begrijpt dit. Het is echter geen risico dat voor rekening van Aegon Hypotheken komt. Daarnaast werd er ook maandelijks premie afgeschreven. Meneer A had dit moeten opmerken en hier naar moeten handelen door de overlijdensrisicoverzekering te beëindigen.
Nu Aegon Hypotheken tijdens het doorlopen van de verzekering ook risico is blijven lopen en het niet opzeggen deels aan meneer A zelf te verwijten is, heeft het Kifid de schade verdeeld. Aegon Hypotheken zal 66,67% van de betaalde premie terugbetalen. Meneer A zal daarmee 33,33% van de schade zelf dragen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur of uw verzekering? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant