Uitspraak: Consument heeft recht op extra vergoeding door onduidelijke verzekeringsvoorwaarde

Meneer X sluit een rechtsbijstandverzekering af bij Generali. De rechtsbijstandverlening is op grond van de verzekering overgedragen aan DAS. In 2002 heeft meneer X een schutting met overkapping geplaatst. Voordat meneer X de schutting plaatste heeft hij de omwonenden toestemming gevraagd. Alle omwonenden hebben toestemming verleend, behalve de buren. In 2016 heeft meneer X vervolgens een aanbouw geplaatst in zijn achtertuin. Zowel het plaatsen van de schutting als de aanbouw leidt tot bezwaren van de buren. Na de bouw van de aanbouw nemen de buren juridische stappen tegen meneer X. In reactie hierop neemt meneer X juridische maatregelen tegen de buren. Meneer X heeft daarom gedurende de looptijd van de rechtsbijstandsverzekering een aantal juridische conflicten gemeld waarvoor hij een beroep doet op de afgesloten rechtsbijstandsverzekering.

Consument stelt dat hij recht heeft op vijf keer het kostenmaximum

Meneer X stelt in deze zaak dat er op grond van de verzekeringsvoorwaarden sprake is van vijf geschillen. Deze vijf geschillen hebben elk een afzonderlijke oorzaak waardoor meneer X recht heeft op vijf keer het kostenmaximum. DAS stelt echter dat de aanbouw het startpunt was van alle ondernomen juridische stappen. DAS vergoedt daarom voor alle geschillen éénmaal een bedrag van € 12.500,-. Meneer X is het niet eens met dit standpunt van DAS en dient een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Volgens meneer X legt DAS de voorwaarden die bij de rechtsbijstandverzekering horen verkeerd uit. Op grond van de juiste uitleg van de voorwaarden heeft meneer X minimaal drie en maximaal vijf keer aanspraak op vergoeding tot aan het kostenmaximum.

De Geschillencommissie dient in deze zaak de vraag te beantwoorden hoe de begrippen ‘geschil’ en ‘gebeurtenis’ volgens de verzekeringsvoorwaarden moeten worden uitgelegd. DAS en meneer X leggen het begrip ‘gebeurtenis’ verschillend uit. Volgens de Geschillencommissie hangt de juiste uitleg van het begrip ‘gebeurtenis’ af van de definitie van het begrip ‘geschil’. In de voorwaarden is er echter geen definitie van ‘geschil’ te vinden. Het artikel uit de voorwaarden kan dus op meerdere manieren worden uitgelegd. De Geschillencommissie volgt daarom de uitleg die voor meneer X het meest gunstig is. Het begrip ‘gebeurtenis’ moet dan volgens de Geschillencommissie worden gelezen als het voorval of de feitelijke ontwikkeling die in verband staat met de relevante juridische vordering.

Commissie: geschillen zijn veroorzaakt door meerdere afzonderlijke gebeurtenissen

Er dient dus per vordering te worden beoordeeld welke gebeurtenis daaraan vooraf is gegaan. Volgens de Geschillencommissie vloeien niet alle geschillen voort uit de bouw van de aanbouw. De geschillen zijn veroorzaakt door meerdere, afzonderlijke gebeurtenissen. Volgens de verzekeringsvoorwaarden is er daarom sprake van vijf geschillen, aldus de Geschillencommissie. Meneer X kan daarom in beginsel vijf keer aanspraak maken op het kostenmaximum. In deze procedure heeft meneer X in totaal die keer vergoedingen tot aan het kostenmaximum gevorderd voor drie geschillen. DAS heeft al één beroep op het kostenmaximum gehonoreerd waardoor meneer X nog twee keer een beroep kan doen op het kostenmaximum van € 12.500,-.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant