Menu

Klik op een van de onderstaande titels om een uitspraak te raadplegen. De uitspraken staan per onderwerp gerubriceerd. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Zorgplicht verzekering

Terug
Adviseur schendt zorgplicht door niet te wijzen op het vervallen van de verzekeringsdekking en moet schade vergoeden
Consument heeft recht op extra vergoeding door onduidelijke verzekeringsvoorwaarde
Assurantiekantoor schendt zorgplicht door polis verzekeraar niet te controleren en moet tweederde van de schade vergoeden
Brief met termijn van 30 dagen van Nationale Nederlanden voldoet niet aan eisen waarschuwingsplicht
Aon schendt zorgplicht waardoor consument onderverzekerd is en moet ruim € 43.000 schadevergoeding betalen
Zorgplicht van verzekeraar brengt met zich mee dat zij consumenten dient te waarschuwen voor het risico van onderverzekering
Nationale Nederlanden schendt zorgplicht door afkoopwaarde zonder machtiging van kantonrechter aan vader uit te keren
Verzekeraar dient verzekering alsnog uit te keren, ook al had consument recht op een Ziektewetuitkering
Rechtsbijstandverzekering hoeft niet te betalen voor een procedure waarin rookverbod in de tuin van de buurman wordt geëist
Verzekeraar schendt zorgplicht door verzekeringnemer niet te wijzen op risico's van opzeggen verzekering
Assurantietussenpersoon schendt zorgplicht door onvoldoende informatie over cliënt in te winnen
Adviseur schendt zorgplicht en moet te hoge premie verzekering aan consument terugbetalen
Tussenpersoon wijst onvoldoende op risico van werkloosheidsverzekering
Achmea stelt geen toedrachtonderzoek in en is voor de helft van de schade aansprakelijk
Delta Lloyd schendt zorgplicht niet door geen specificatie te geven van de premiekosten
Hema moet diefstalclaim alsnog behandelen ondanks lichte mate van schuld consument
Delta Lloyd aansprakelijk voor brandschade auto
Terug
Laatste tweets