Uitspraak: Hema moet diefstalclaim alsnog behandelen ondanks lichte mate van schuld consument

Meneer C gaat in januari 2016 op wintersport. Hij heeft een doorlopende reisverzekering bij Hema Financial Service B.V. (hierna: “Hema”). Op 11 januari gaat meneer C naar een restaurant en laat zijn skibril, skihelm, handschoenen en jas achter op de daarvoor bestemde plek in het restaurant. Het tafeltje van Meneer C bevindt zich op nog geen 10 meter afstand van deze plek en hij heeft continue zicht op zijn spullen. Tijdens zijn bezoek aan het restaurant worden zijn skibril, skihelm, handschoenen en jas gestolen. Meneer C dient op 26 januari om 11:13 uur een schadeclaim in bij Hema. Dezelfde dag nog om 13:59 uur wijst Hema de schadeclaim af. In de algemene voorwaarden is namelijk opgenomen dat “als u niet voorzichtig genoeg was en er daardoor iets met uw bagage of reisdocumenten gebeurde, vergoeden we dat niet. U moet alles doen om te voorkomen dat uw spullen worden gestolen, dat u ze kwijtraakt of dat ze beschadigd raken”. Hema is van mening dat meneer C niet alles heeft gedaan om te voorkomen dat zijn spullen werden gestolen.

Hema wijst schadeclaim al binnen 3 uur af

Meneer C dient een klacht in bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (hierna: “Kifid”). Hij vordert een schadevergoeding ter hoogte van € 526,91. Meneer C is van mening dat hij wel alles heeft gedaan om te voorkomen dat zijn spullen werden gestolen. Hij heeft zijn spullen achter gelaten op de daarvoor bestemde plaats in het restaurant en had continue zicht op zijn spullen. Het was voor meneer C praktisch onmogelijk om zijn spullen mee te nemen naar zijn tafel. Ook heeft Hema volgens meneer C zijn schadeclaim niet op zorgvuldige wijze behandeld. Hema heeft zonder nader onderzoek de schadeclaim binnen 3 uur afgewezen.

Kifid: slechts sprake van lichte mate van schuld

Het Kifid oordeelt dat de betreffende voorwaarde een ‘normale voorzichtigheid-clausule’ betreft. Volgens vaste rechtspraak kan de verzekeraar enkel dekking op grond van deze clausule weigeren indien de verzekerde een ernstige mate van schuld te verwijten is. Naar het oordeel van het Kifid is meneer C geen ernstige mate van schuld te verwijten, maar een lichte mate van schuld. De spullen lagen binnen het zicht en binnen een bereik van 10 meter van meneer C. Het Kifid oordeelt dat Hema de schadeclaim ten onrechte heeft afgewezen. Hema dient de schadeclaim van meneer C alsnog in behandeling te nemen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkeringing van uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak vanhet Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant