Uitspraak: Schadeformulier duidelijk invullen kan hoge kosten voorkomen

Consument heeft voor zijn auto een autoverzekering gesloten bij Verzekeraar. De Verzekering voorziet in dekking van Wettelijke Aansprakelijkheid en beperkt casco.

Op 23 maart 2018 heeft Consument met zijn auto een aanrijding met een andere auto gehad die werd bereden door mevrouw A. Beide auto’s hebben hierbij schade geleden. Partijen hebben direct na de Aanrijding een schadeformulier (hierna: het “1e SAF”) ingevuld.

Nadien heeft mevrouw A. contact opgenomen met Consument en heeft zij Consument om een nieuw schadeformulier (hierna: het “2e SAF”) verzocht. Mevrouw A. heeft het 2e SAF ingevuld en partijen hebben dit formulier op 6 april 2018 ondertekend. Vervolgens is gebleken dat mevrouw A. in het 2e SAF in onderdeel 14 betreffende “Mijn opmerkingen” in het voor Consument bedoelde hokje heeft geschreven: “Voertuig B rijdt langzaam/zacht en rijdt terwijl voertuig A inhaalt” Onderdeel 12 is in het 2e SAF op dezelfde manier ingevuld als in het 1e SAF.

Verzekeraar heeft 100% aansprakelijkheid van Consument voor de Aanrijding erkend. Voor Consument had dit als gevolg dat de schade aan zijn auto niet werd vergoed, hij een hogere premie moest gaan betalen en dat zijn aantal schadevrije jaren werd verlaagd. Consument heeft daarover bij Verzekeraar geklaagd.

Vordering Consument

Verzekeraar is volgens Consument toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen door ten onrechte aansprakelijkheid voor de schade aan de auto van mevrouw A. te erkennen. Hierdoor heeft Verzekeraar de schade van Consument niet te vergoed, het aantal schadevrije jaren van Consument verlaagd en de premie met ruim € 7,- per maand verhoogd.

Consument vordert dat Verzekeraar gehouden wordt tot het betalen van een bedrag van € 2.273,05 als vergoeding van de schade aan zijn auto. Daarnaast vordert Consument dat Verzekeraar de erkenning van aansprakelijk intrekt en de premieverhoging en reductie van het aantal schadevrije jaren ongedaan maakt.

Consument stelt dat Mevrouw A. in het 2e SAF de toedracht van het ongeluk zonder zijn medeweten heeft gewijzigd. Mevrouw A., had Consument gevraagd de 2e SAF te ondertekenen omdat de eerste niet goed leesbaar was voor haar verzekeraar. Hij vertrouwde erop dat het 2e SAF op dezelfde wijze ingevuld was als de 1e SAF toen hij het ondertekende. Dit 2e SAF wees op aansprakelijkheid van Consument, Verzekeraar heeft volgens Consument dus gedwaald als gevolg van het handelen van mevrouw A.

Verweer Verzekeraar

Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat er contact is geweest met de verzekeraar van mevrouw A. Uit dit contact is voortgekomen dat Verzekeraar 100% aansprakelijkheid erkent. Dit bericht is doorgestuurd naar de Tussenpersoon. Aangezien Verzekeraar geen reactie ontving is ongeveer 3 weken later de aansprakelijkheid 100% erkend.

Verzekeraar biedt voor de gang van zaken zijn excuses aan aan Consument. Desondanks is Verzekeraar van mening dat ook indien uitsluitend van het 1e SAF zou worden uitgegaan, afwijzing van aansprakelijkheid van Consument ook niet voor de hand ligt.

Om de klacht te schikken biedt Verzekeraar aan de helft (€ 1.136,53) van de schade aan de auto van Consument te vergoeden. Voor herstel van de bonus/malus ziet Verzekeraar geen reden omdat Consument niet het overtuigende bewijs kan leveren dan niet hij maar mevrouw A. 100% aansprakelijk zou zijn.

De beoordeling

De commissie stelt voorop dat de Consument betoogt dat niet hij maar mevrouw A. aansprakelijk is voor de aanrijding omdat zij uit stilstand weg reed en zonder richting aan te geven. Verzekeraar stelt daartegenover dat zowel uit het 1e SAF als uit het 2e SAF niet is af te leiden dat mevrouw A. uit stilstand weg reed.

De gang van zaken overziend is de Commissie van oordeel dat Verzekeraar zich in redelijkheid op het standpunt heeft mogen stellen dat ook indien uitsluitend naar het 1e SAF wordt gekeken, Consument niet aannemelijk heeft gemaakt dat mevrouw A. uit stilstand is gaan rijden en zonder richting aan te geven.

Consument heeft tevens gesteld dat (de gevolmachtigde van) Verzekeraar op 11 mei 2018 ten onrechte aansprakelijkheid van Consument heeft erkend omdat Consument al op 24 of 25 april 2018 bij zijn Tussenpersoon had aangegeven dat hij mevrouw A. voor 100% aansprakelijk zou stellen en dat zijn jurist nog een brief zou sturen. Hij heeft dit alleen niet aannemelijk kunnen maken volgens de Commissie.

De vordering wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkering van uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant