Uitspraak: Verzekerde heeft geen fraude gepleegd

Verzekerde bracht een bezoek aan een café. Daar nuttigde zij een gin-tonic en twee biertjes. Het enige wat verzekerde nog kan herinneren is dat ze na het verlaten van de bar wakker werd. Verzekerde geeft aan dat de auto moet zijn gestolen en daarna een ongeval heeft plaatsgevonden.

De auto van verzekerde was in de greppel beland: de auto lag op zijn kop met de wielen naar boven toe. De verzekeraar heeft een dekking geweigerd, omdat de vrouw niet meewerkte aan onderzoek.

Een schade-expert heeft vastgesteld dat de sleutel in de auto was achtergelaten. In de eerste verklaring heeft de vrouw verklaard dat het raam van de auto was opengelaten en een reservesleutel in de auto lag. De zaak kwam op de afdeling afdeling Speciale Zaken van Nationale-Nederlanden. Verzekerde wilde toen geen telefoongegevens afgeven. Daardoor kon geen contact worden gezocht met het gezelschap van die avond.

Fraudeonderzoekers hebben het volgende geconcludeerd. Het is zeer aannemelijk dat de verzekerde de auto zelf heeft bestuurd en een ongeval heeft gehad. De diefstal is vervolgens door verzekerde verzonnen om de schade bij de verzekeraar te kunnen verhalen.

De verzekeraar heeft de claim van meer dan 10.00 euro geweigerd. De kosten van onderzoek zijn bij de vrouw neergelegd en de polis is geroyeerd. Eveneens worden de verwijzingsregisters ingelicht over het voorval.

Klacht

Verzekerde is het niet eens met de afwijzing. De vrouw geeft aan dat van opzettelijke misleiding geen sprake was. De diefstal was in haar ogen de enige mogelijke verklaring. Indien zij zelf zou hebben gereden, zou volgens mevrouw iemand iets in haar drankje hebben gedaan. Ze voelde zich in het café niet lekker, maar dit zou niet door de alcohol zijn.

Oordeel

Het Kifid oordeelde dat het terecht was dat de dekking werd geweigerd. Er is namelijk geen aannemelijke schadeoorzaak aan te wijzen. Echter, zij kon zich niet vinden in de fraudemelding die werd gedaan, nu geen bewijs is van fraude. De verzekeraar is te ver gegaan in haar standpunt dat sprake zou zijn van fraude. Het is slechts een vermoeden. Er is geen alcoholtest afgenomen die duidelijkheid kan verschaffen. De verzekerde hoeft de onderzoekskosten niet te betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant