Uitspraak: Wanbetaling geen reden opname in externe frauderegisters

In 2014 besluit de NN schade niet te vergoeden. Het gaat om schade die is ontstaan bij inbraak. De verzekerde had bij de verzekeringsaanvraag niets over haar verleden vermeld.

De verzekeraar heeft in de procedure kunnen aantonen dat zij geen overeenkomst hadden gesloten indien zij op de hoogte waren van de eerdere royementen in verband met wanbetaling.

Eerder hadden al drie verzekeraars de verzekering geroyeerd omdat de premie niet werd voldaan. Mevrouw deed online een aanvraag bij de NN, maar deed hier geen melding van. Een schadeonderzoeker ontdekte de verwijzing, waarop de NN besloot de schade af te wijzen. Eveneens werd de polis opgezegd en een melding gedaan bij de daartoe bestemde registers.

De vrouw is het niet eens met de beslissing van de NN en besluit bij de rechtbank een procedure te starten.

Het staat vast dat er geen overeenkomst was gesloten wanneer de juiste kennis bij de verzekeraar aanwezig was. Het afwijzen van de schade is dus begrijpelijk. Ook acht de rechter het begrijpelijk dat zij een registratie maakt over het voorval in een eigen incidentenregister. De rechter vindt dat de opname in een extern verwijzingsregister niet proportioneel is. Het is een voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter. De registratie in het externe register moet ongedaan worden gemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een dekkingsgeschil of ander conflict over de zorgplicht van uw verzekeraar of assurantiepersoon? Neem dan contact op met de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Zij staan u graag te woord.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant