Uitspraak: Verzekering geweigerd wegens ontbreken telefoonnummer

X besluit een autoverzekering af te sluiten bij Allsecur (nu onder de naam Allianz Direct). X heeft zijn e-mailadres en woonadres opgegeven, maar zijn telefoonnummer niet. Hij vult in het verplichte veld een fictief nummer in, omdat hij in het kader van de AVG geen telefoonnummer wil doorgeven. Vervolgens wil X opnieuw een autoverzekering afsluiten, maar wordt geweigerd omdat de aanvraag reeds is afgewezen.

X klaagt hierover bij Het Financiële Klachteninstituut. X wil dat Allianz de aanvraag alsnog accepteert zonder dat hij zijn telefoonnummer moet vertrekken. Allianz stelt zich op het standpunt dat zij een telefoonnummer nodig hebben om eventueel een persoonlijke toelichting te vragen bij de aanvraag of schadeclaim. In beginsel heeft de verzekeraar de vrijheid om zelf criteria te stellen, maar hieraan zitten grenzen. Zo mag een aanvraag niet worden geweigerd als dit in strijd is met de wet.

De commissie komt tot het oordeel dat het beleid van Allianz in strijd is met de wet, meer in het bijzonder de AVG. Persoonsgegevens mogen allen worden verzameld als het gaat om uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De commissie vindt dan ook dat Allianz X voor dergelijke zaken kan bereiken middels het opgegeven e-mailadres. Ook zijn de gegevens die X heeft verstrekt afdoende om registers te controleren. De afwijzing van de verzekeringsaanvraag op grond van het ontbreken van een telefoonnummer is in strijd met de AVG.

Het Kifid heeft geoordeeld dat het afwijzen van een verzekeringsaanvraag wegens het ontbreken van een telefoonnummer in strijd kan zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de AVG mogen alleen die persoonsgegevens worden verzameld die gerechtvaardigde doeleinden dienen. Allianz heeft dan ook op geen enkele wijze duidelijk gemaakt waarom het noodzakelijk is om een telefoonnummer van verzekerde te hebben om een verzekeringsovereenkomst uit te voeren. Allianz heeft de aanvraag ten onrechte geweigerd en moet de aanvraag opnieuw in behandeling nemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant