Nieuws: AFM komt met Marktmonitor 2022

Ongeveer 6700 adviseurs en bemiddelaars ontvangen deze week het verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de marktmonitor 2022 in te vullen. De dienstverleners kunnen nu via het portaal de vragen van de AFM beantwoorden. Vragen over de naleving van de Wwft en Sanctiewet zullen dit jaar nog niet worden opgenomen. Het invullen van deze vragenlijst is verplicht.

Inzichten

De Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie krijgt de AFM een beter inzicht in de markt en de bijbehorende risico’s. Zo kan de toezichthouder gerichter werken en wordt de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in de markt verbeterd.

In de vragenlijst moet ook de omzet uit vergunninghoudende activiteiten worden opgegeven. Als de AFM afwijkingen ziet met de voorliggende jaren, dan moeten dienstverleners dit voorzien van een verklaring.

Wwft

De AFM zal nog niet beginnen met vragen die te maken hebben met het verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). De AFM is van mening dat een tweejaarlijkse uitvraag van deze vragenlijst voldoende inzicht geeft. Ook wil de toezichthouder de markt niet nodeloos belasten.

4 weken de tijd

De totale groep van zo’n 7000 adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moet invullen, worden opgesplitst in 3 groepen. Iedere groep heeft 4 weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Per brief wordt iedere groep geïnformeerd over wanneer zij aan de beurt is. De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 14 februari de vragenlijst invullen. Groep 2 is 21 februari aan de beurt en groep drie kan vanaf 28 februari terecht.

Meer weten over de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB)?

Wilt u al voorbereid zijn? Download dan de complete vragenlijst van de MMAB 2022.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant