Nieuws: Anoniem melden van ongebruikelijke transacties is nog niet mogelijk voor dienstverleners

De Minister van Justitie en Veiligheid maakt het nog steeds niet mogelijk voor notarissen om, in verband met hun veiligheid, ‘ongebruikelijke transacties’ anoniem te melden. Dit komt naar voren in de bijlage van een Kamerbrief die de Minister heeft geschreven. Dit voorstel werd al eerder afgewezen door haar voorganger Fred Grapperhaus.

Meldingsplicht

Ongebruikelijke transacties moeten door dienstverleners gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is nodig om het financiële stelsel te beschermen tegen crimineel geld of de financiering van terrorisme. Deze regels zijn bepaalt door de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Dienstverleners worden verplicht om merkwaardige transacties bij een bepaalde waarde te melden bij de instanties. Veel brancheorganisaties voeren aan dat deze meldingsplicht in strijd is met de geheimhoudingsplicht die rust. Ook kan het melden van dergelijke transacties gevolgen hebben op de veiligheid van de dienstverlener.

Anonimisering niet noodzakelijk

De Minister verklaard dat ze het standaard anonimiseren van gegevens in het strafdossier niet noodzakelijk acht. Verder schrijft ze in de bijlage; ‘Transparantie, herleidbaarheid en controle van informatie voor opsporingsdiensten en OM alsook voor (de verdediging van) de verdachte en gerechtelijke instanties is een essentieel uitgangspunt voor ons rechtsstelsel. Een systeem van het standaard anonimiseren van gegevens draagt hieraan niet bij,’.

Volgens de Minister moet er juist meer gedaan worden om crimineel geld de kop in te drukken. Er gaat door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geïnvesteerd worden in de analyse van ongebruikelijke transacties door Financial Intelligence Unit-Nederland, en het versterken van het toezicht op poortwachters als accountants en notarissen.

Focus om veiligheid melders

De Minister wil net als haar voorganger, Fred Grapperhaus, de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties waarborgen. Er wordt volgens haar, in overleg met de politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), veel aandacht aan besteed.

Tevens stelt de Minister dat met de melder contact kan worden opgenomen om na te gaan of er dreigende risico’s voordoen bij opname van de naam van de melder in het strafdossier. Vervolgens bepaalt het OM of maatregelen, waaronder anonimisering worden genomen ter bescherming van de melder.

Grapperhaus beloofde in 2020 dat de veiligheid van beroepsgroepen die ongebruikelijke transacties dienen te melden, waaronder notarissen en advocaten, meer aandacht krijgt. Hij deed deze toezegging na een aangenomen motie van Tweede Kamerlid Van Nispen van de SP. Daarin werd onder andere voorgesteld om de melder in het strafdossier te anonimiseren. De oud-minister wees dat voorstel toen af, evenals de suggestie van de KNB om meldingen via de beroepsorganisatie te laten verlopen.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant